0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти

Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти

Price: €9.71
Out of stock
 • Weight:
  0.440 Kgs
Предложеният от Любомира Коева – Димитрова монографичен труд „Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти” дава възможност да бъдат преодолени пропуски при разработване на методики за анализ на дейността и финансовото състояние на лечебните заведения.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-002-1
 • Number of pages:
  248
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Книгата разглежда следните групи въпроси:

 1. Въпроси на теорията на финансово-счетоводния анализ и анализа на финансовото състояние;
 2. Въпросът за информационното осигуряване на анализа на финансовото състояние;
 3. Предложена е конкретна методика, с практическа насоченост, за анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове, съчетаваща традиционни техники за анализ с показатели, отразяващи спецификата в дейността на този вид лечебни заведения.

Монографията анализира имуществената и капиталова структура, ликвидността и платежоспособността, рентабилността и ефективността на диагностично-консултативните центрове от град Варна.  С това свое изследване авторът предлага на всички диагностично-консултативните центрове в България адекватни промени в предлагания инструментариум и алгоритъм за приложение при нови данни. Книгата предоставя също и информация за подготовка на аргументирани управленски решения. Състои от увод, шест глави, заключение и списък на използваната литература. При подготовката на ръкописа са използвани голям брой литературни източници предимно на български и английски език – 120. Монографията е написана на разбираем икономически език с много добра стилова, литературна и научна редакция.

Как да цитирате:

Коева-Димитрова, Л. Анализ на финансовото състояние на диагностично-консултативните центрове – методични и приложни аспекти. Варна, Стено, МУ-Варна, 2016. 248 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024