0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2021 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Патогенеза на псориатичната болест

Патогенеза на псориатичната болест

Price: €0.00
Out of stock
Монографията „Патогенеза на псориатичната болест“ на Стоян Павлов представя един задълбочен анализ на съвременните публикации в научната литература относно етиопатогенезата и развитието на псориатичната болест.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-085-4
 • Number of pages:
  164
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В своя монографичен труд авторът коментира отключващата роля на екзогенните фактори (стрес, инфекции, травма, медикаменти), както и значението на генетичното предразположение за проява на псориазиса и на коморбидните му заболявания. Системният характер на дерматозата е аргументиран в съответствие с актуалните публикации в научната литература, които описват връзката на псориазиса с компонентите на метаболитния синдром, автоимунните и туморните заболявания. Детайлно се анализират ангажираните в патогенезата имунни механизми. Подробно е разгледана ролята на различните видове клетки (кератиноцити, Т-лимфоцити, дендритни клетки, моноцити, неутрофили) и цитокини в светлината на системния инфламаторен процес. Особено внимание е обърнато на регулаторната роля на витамин Д, както и на промотираните от него антимикробни пептиди за инициирането на системното възпаление, водещо до формирането на псориатичните плаки. Някои форми на заболяването като пустулозния псориазис са разгледани отделно, в генетичната им и клинико-морфологична специфичност, според съвременната класификация на дерматозата.

За написването на монографичния си труд „Патогенеза на псориатичната болест“ Стоян Павлов проучва 400 български и чуждоезични източника. Насочен не само към дерматолози, но и специалисти в други области, този прецизен труд е оценен като значим принос в нашата научна литература.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Въведение
 2. Съвременни клинико-епидемиологични параметри на псориатичната болест
 3. Фактори, отключващи псориазиса
 4. Имунологични механизми на псориатичната болест
  • Клетки на имунитета, ангажирани в патогенезата на псориазис вулгарис
  • Цитокини, участващи в междуклетъчните взаимодействия при псориатичната болест
  • Роля на антимикробните пептиди в патогенезата на псориазис вулгарис
   • Проучвания върху серумното ниво на антимикробните пептиди при пациенти с псориазис
  • Регулаторна роля на витамин Д в патогенезата на псориазис вулгарис
 5. Имунопатогенеза на пустулозния псориазис
 6. Заключение

Как да цитирате:

Павлов, С. Патогенеза на псориатичната болест. Варна, МУ-Варна, 2017. 164 с.