0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Как говорим за здраве

Как говорим за здраве

Price: €6.14
Out of stock
 • Weight:
  0.300 Kgs
Монографията „Как говорим за здраве“ изследва задълбочено и обстойно един важен за българското общество проблем – говоренето за здраве с диагностичен, терапевтичен и психологически ефект.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-107-3
 • Number of pages:
  176
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

През ХХІ век все повече изследвания подкрепят идеята за терапевтичната роля на комуникацията, за предимствата на ефективната комуникация – едновременно за здравето на пациентите и за работата на медицинските специалисти. Пациентите са убедени, че всеки медик може да подобри здравето им не само чрез конкретни здравни грижи и лечение, но и чрез умението да разговаря с тях, да ги изслушва, да проявява интерес към тях като личности.

На тези аспекти е посветен монографичният труд “Как говорим за здраве” на Албена Добрева. Представените в книгата речеви стратегии, умения, техники и средства разкриват възможности за оптимизиране на професионалната комуникация при различни дейности в медицинската практика. Направените обобщения, изводи и конкретни препоръки имат универсален характер за лингвистичните и екстралингвистичните елементи на говоренето на днешните специалисти по медицина в България. Балансираното съчетаване на съвременни теоретични постановки с реалната им прагматична ориентираност е един от съществените приноси на монографията.

СЪДЪРЖАНИЕ

Рецензия, проф. д-р Виолета Горанова Тачева, д.ф.
Рецензия, проф. д-р Красимира Славчева Алексова
Увод 
І. Аспекти на говоренето за здраве през XXI век
I. 1. Ролята на гласа при говоренето за здраве
I. 1. 1. Гласът, с който говорим за здраве
І. 2. Акустически характеристики на устната реч
І. 3. Как говорим за здраве в семейството
І. 4. Как говорят за здраве младите хора
І. 5. Как говорят за здраве възрастните
І. 6. Как говорим за здраве по медиите
II. Как говорят за здраве медицинските специалисти
II. 1. Как говори висшият медицински персонал
II. 1. 1. Манипулативната функция на гласа на медицинския специалист
II. 1. 2. Комуникативни бариери при говоренето лекар – пациент
II. 1. 2. 1. Избягване на отрицателен отговор (хеджиране)
II. 1. 2. 2. Професионалният медицински език
II. 1. 2. 3. Фонетични, семантични, стилистични, логически, социално-културни бариери в медицинската комуникация
II. 2. Стратегии и тактики, използвани при говоренето за здраве
II. 2. 1. Атрибути за представяне, поздравяване и пожелания в речевите актове при установяване на контакт с пациент
ІІ. 2. 1. 1. Представяне на висшия болничен персонал
ІІ. 2. 1. 2. Обръщение към пациента, получаване на информация за живота, здравето, работата
II. 2. 1. 3. Речеви етикетни формули
II. 2. 1. 4. Учтивостта, вежливостта на медицинския специалист
ІІ. 3. Представяне на средния болничен персонал
II. 4. Задаване на въпроси
II. 5. Как говори за здраве средният медицински персонал
III. Как говоренето се анализира, осмисля и оценява от авторите на послание в здравеопазването
IV. Невербални аспекти и език на тялото (поглед, вежди, очи, бръчки) при говоренето на специалистите за здраве
IV. 1. Поглед и зрително поведение в комуникацията медицински специалист-пациент
IV. 1. 1. Поглед и вежди
IV. 1. 2 Чело
IV. 1. 3. Мимика на главата
IV. 1. 4. Нос
IV.1. 5. Устни
IV. 1. 6. Усмивка
IV. 2. Ръцете спрямо лицето
IV. 3. Ориентацията на тялото
IV. 3. 1. Поза
V. Заключение
Използвани източници
Приложение

Как да цитирате:

Добрева, А. Как говорим за здраве. Варна, МУ-Варна, 2018. 176 с.