0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства

Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства

Price: €9.20
Out of stock
 • Weight:
  0.230 Kgs
Обект на изследването на Силвена Ставрева-Доростолска са рекламните печатни (листовки и брошури) и видео материали за безрецептурни лекарства и хранителни добавки. Монографията е значим научен принос в една непроучена досега от филолозите българисти област от рекламната комуникация.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-106-6
 • Number of pages:
  131
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Темата за лекарствата, за ползата и вредата от тях, за страничните им ефекти, за цената им винаги е била и ще бъде значима за съвременните хора. Разнообразието от информационни средства, модерните технологии и високата здравна култура през ХХI век позволяват бързо и точно проучване от потребителите на всеки нов медикамент, поради което производителите влагат все повече усилия за налагането на своите продукти на пазара. Основен инструмент за предлагане в публичното пространство на лекарствените продукти на свободна продажба се явява рекламата – в аптеките, в медиите, в социалните мрежи. Мащабността на процеса превръща тази дейност в един от най-динамичните сектори на масовата комуникация, което предопределя актуалността и значимостта на това научно изследване.

В своя монографичен труд д-р Ставрева обобщава основните вербални, визуални и допълнителни техники и средства за реализиране на ефикасни стратегии за постигане на комуникативната цел в предлагането на лекарства – убеждаване на различните публики в достойнствата на конкретния продукт с краен резултат успешна продажба. Авторката умело откроява силните и слабите страни на съвременните реклами на лекарства от езикова, психологическа и потребителска гледна точка. Направените изводи за качествата на съвременната лекарствена реклама са ценна препоръка за фармацевтичните компании при създаването и популяризирането на нови продукти в публичното пространство. 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение
I глава. Съвременни комуникативни роли и отношения в здравеопазването
II глава. Рекламата на лекарства в теоретичен и практически план
III глава. Художествени изразни средства в комуникативните стратегии на лекарствената реклама
IV глава. Особености на рекламните текстове за лекарствени продукти в комуникативен план
V глава. Стратегии за комуникационно въздействие на телевизионната реклама на лекарства
Заключение
Източници

Как да цитирате:

Ставрева – Доростолска, С. Съвременни езикови и комуникативни стратегии за реклама на лекарства. Варна, МУ-Варна, 2018. 131 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers