0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза

Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза

Price: €0.00
Out of stock
Понастоящем исхемичният мозъчен инсулт, който представлява около 85% от всички инсулти, е водеща причина за инвалидност и 4-та водеща причина за смърт в развитите страни. Представената за първи път у нас монография се отличава с разбираема медицинска терминология, систематизирано теоретично познание и ясна практическа насоченост.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-045-8
 • Number of pages:
  181
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

<div class="rte">
<div class="mbt-book-section-content">
<div class="mbt-book-overview">
<p>Монографията на д-р Евгения Калевска е посветена на актуален и значим проблем, който в условията на съвременната демографска ситуация и данните за нарастване на мозъчно-съдовите заболявания през последните години придобива особено значение.</p>

<p>Монографията е представена в десет раздела, в които последователно се дискутират епидемиологията и социалната значимост на исхемичния инсулт, патофизиологията на мозъчната исхемия и тромбообразуването, физиологията и механизмът на тромболизата. Представено е историческото развитие на тромболитичното лечение, честотата, предикторите и клиничното значение на артериалната реканализация и тъканната реперфузия след интравенозна тромболиза. Разгледана е прогностичната стойност на основни неизменяеми и изменяеми рискови фактори върху изхода от заболяването след интравенозна тромболиза, както и честотата и клиничното значение на хеморагичните усложнения при болни с остър исхемичен инсулт, при които е приложено тромболитично лечение. Представени са резултати от метаанализи и проведени рандомизирани контролирани проучвания, които представят важен практически принос в ежедневната клинична практика.</p>

<p>Библиографията цитира 550 източника.</p>

<div class="muv_cite">
<p>Как да цитирате:</p>

<p>Калевска, Е. Функционални резултати и хеморагични усложнения след лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза. Варна, МУ-Варна, 2017. 181 с.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>