0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Чужди и инвазивни дървесни видове в България

Чужди и инвазивни дървесни видове в България

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Монографията е стойностна не само в строго научния си вид. Тя би могла да представлява интерес и на широк кръг читатели с научно-популярните си данни относно наименованията, някои биологични особености на всеки един от видовете, както и приложенията, които тези „чужди гости” за нашата природа намират.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-700-2
 • Number of pages:
  120
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Илия Славов описва събрани литературни данни, като прибавя някои собствени проучвания и допълнителни сведения за три широко разпространили се в нашата природа чужди дървесни вида - Ailanthus altissima (Айлант или Райско дърво), Koelreuteria paniculata (Китайски мехурник) и Paulownia tomentosa (Пауловния) . Монографичният труд е сериозно фармакогностично проучване на трите вида. За всеки от тях е посветена по една глава, в която са описани любопитни факти относно екологията и разпространението, историята на наименованието, традициите в използването им, които са допълнени с авторски цветни снимки на видовете. Направен е подробен анализ на литературните данни относно фитохимичния състав на видовете, като умело са вплетени и получени собствени данни. Съдържанието на разнообразни групи от природни фитокомпоненти на свой ред определя и разнообразните биологични ефекти и приложението в традиционната и официналната медицина на всеки един от видовете.

Как да цитирате:

Желев, И. Чужди и инвазивни дървесни видове в България. Биологични особености, химичен състав, действие и приложение. Варна, МУ-Варна, 2016. 120 с.

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024