0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит

Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.000 Kgs
Монографията е забележителен и задълбочен труд, резултат от многогодишна изследователска дейност в сътрудничество с Националната референтна лаборатория за изследване на протеините от системата на комплемента при Европейската болница „Жорж Помпиду“, Париж, Франция.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-781-1
 • Number of pages:
  123
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Книгата представлява комплексно и задълбочено изследване на генетичните фактори, асоциирани със системния лупус еритематодес и лупусния нефрит. Изследването засяга значим и актуален проблем предвид тежестта на заболяването и липсата на точни предиктивни маркери за ранното диагностициране на лупусната нефропатия.

“Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит” е онагледена с 5 таблици и 9 фигури, а позоваването на 416 литературни източника, повечето от които публикувани през последните години, придават на работата висока научна стойност. Монографията е задълбочен научен труд, написан на ясен и достъпен език, което го прави интересно четиво не само за специалисти, но и за по-широк кръг читатели. 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ

СПИСЪК НА ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

УВОД

СИСТЕМЕН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС И ЛУПУСНА НЕФРОПАТИЯ

РИСКОВИ ЗА СЛЕ И ЛН ГЕНИ

Гени, чиито продукти участват в антигенното представяне на Т-лимфоцитите

Гени, чиито продукти участват в В- и Т-лимфоцитната сигнализация

Гени, чиито продукти участват във вродената имунна сигнализация

   IFN тип I сигнален път

   NF-Kb сигнален път

Гени, чиито продукти участват в клирънса на апоптотични клетки и имунни комплекси

   Ролята на системата на комплемента в имунопатогенезата на СЛЕ и ЛН

      СИСТЕМАТА НА КОМПЛЕМЕНТА

      АКТИВИРАНЕ НА КОМПЛЕМЕНТА ПРИ СЛЕ И ЛН

Гени, които функционират в бъбреците

Гени, чиито продукти са с неизяснена функция и роля в патогенезата на СЛЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Как да цитирате:

Раданова, М. Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит. Варна, МУ-Варна, 2016. 123 с.

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024