0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Костна аугментация в денталната имплантология

Костна аугментация в денталната имплантология

Price: €25.56
Out of stock
 • Weight:
  0.417 Kgs
Книгата е предназначена за всички клиницисти, проявяващи интерес към денталната имплантология, и може да послужи в подготовката на специализантите по дентална имплантология и граничните дисциплини.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-774-3
 • Number of pages:
  175
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

Монографията е посветена на актуален и важен проблем в съвременната имплантология – костната аугментация и нейните алтернативи. Съдържанието разглежда изчерпателно всички въпроси, свързани с темата. Описани са детайлно и коректно съвременните методики в разглежданата област, като авторът е илюстрирал изложението с богат собствен снимков материал и подкрепил с подробен литературен обзор. Всяка от разглежданите теми е представена и от гледната точка на собствения клиничен опит. Спазен е балансът и компромисът на класическите лечебни техники със съвременните методи на лечение.

Как да цитирате:

Пеев, С. Костна аугментация в денталната имплантология. Варна, МУ-Варна, 2016. 175 с.

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024