0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи

Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи

Price: €7.16
 • Weight:
  0.320 Kgs
"Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи", с автори Катя Генова, Диана Гроздева, Силвия Борисова и Тамара Цветкова, е учебник за студенти от професионално направление "Здравни грижи", образователно-квалификационна степен "Бакалавър".
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-035-9
 • Number of pages:
  185
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Детските болести са свързани с редица особености на все още незрелия и развиващ се организъм. Децата имат потребност от индивидуален и специфичен подход при поддържане, възстановяване и подобряване на тяхното здраве. Добре подготвените професионалисти по здравни грижи могат да подпомогнат лечебно-диагностичния процес в педиатрията. Изучавайки етиологията, клиничната картина и спецификата на сестринските интервенции се предоставят възможности за оказване на качествени грижи, отговарящи на непрекъснато нарастващите потребности на децата. Написването на учебник по сестрински грижи в педиатричната практика е провокирано от потребността да се очертаят ролята и задачите на медицинската сестра при оказване на здравни грижи в детска възраст. „Дете – норма и патология. Компендиум по сестрински грижи“ е съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. В него авторите представят ролята, мястото и значението на навременните грижи за деца с различни здравни проблеми и потребности. Материалът е съобразен с учебните планове и програми на преподаването на дисциплината „Сестрински грижи в педиатрията“, но заедно с това предоставя и информация за организацията на медицинското обслужване на децата. Като част от медицинския екип, медицинската сестра участва активно в провеждането на диагностиката и лечението на децата в педиатричните клиники и отделения. Формирането на умения и навици за специфично поведение при оказване на сестрински грижи, изисква висок професионализъм, наблюдателност, клинично мислене при откриването на признаци и промени в състоянието на децата. Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, както и за медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024