0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Първи стъпки в акушерските грижи

Първи стъпки в акушерските грижи

Price: €7.16
 • Weight:
  0.301 Kgs
Изданието на Медицински университет-Варна, с автори Валя Димитрова, Силвия Борисова и Славена Илиева, е практически полезно четиво за всички, желаещи да навлязат в акушерската професия.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-030-4
 • Number of pages:
  178
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Историята на акушерството е тясно свързана с историята на цивилизацията. В далечни времена с акушерска практика са се занимавали самоуки акушерки и тяхната дейност е била насочена само към акта на раждането. Липсвал е какъвто и да било контрол по време на бременността. Как се е развивало акушерството през вековете, каква е ситуацията в наши дни, какви са особеностите на професията – на тези и още много въпроси отговаря учебникът „Първи стъпки в акушерските грижи“. СЪДЪРЖАНИЕ История на акушерската професия Лечебни заведения. Видове и структура Болничен режим. Лечебно-хранителен режим – роля на акушерката при осъществяването му Приемане и предаване на дежурство Място и роля на акушерката при подготовка, водене и извеждане на визитация Задължения на акушерката при посрещане и ориентиране на пациентка в АГ комплекс. Приемане на бременна жена в РО. Превеждане и изписване на болен. Особености при родилка и новородено. Документация Задължения на акушерката при осъществяване на санитарно-хигиенните изисквания за болничната стая и легло. Видове болнични легла. Подреждане на свободно и заето болнично легло Декубитус. Профилактика. Грижи за кожата и кожните гънки на лежащо болни Лечебно хранене – общи принципи, организация на лечебното хранене в болничните заведения. Требване, получаване, съхраняване и раздаване на храната Температура. Температурни състояния. Патологични отклонения Пулс – качества и отклонения, изследване и регистрация Дишане. Изследване при възрастен и новородено. Регистрация. Качества. Патологични отклонения Кръвно налягане – физиологични и патологични параметри Наблюдение и грижи за уринирането. Методи за функционално изследване на бъбреците Изписване, получаване, съхраняване и раздаване на лекарствата. Спешна аптека Лекарства – начини и правила за прилагането им Инжекционно прилагане на лекарства. Показания и противопоказания Правила и техника на вътрекожна инжекция Правила и техника на подкожна инжекция Правила и техника на мускулна инжекция Правила и техника на венозна инжекция Вземане на венозна кръв за изследване Осигуряване и поддържане на постоянен венозен път Вливания – същност, показания, противопоказания Антибиотици – разтваряне и дозиране при възрастен Кожно-диагностични проби Катетeризация. Показания. Техника. Поставяне на постоянен катетър Клизми. Определение. Видове. Основни правила при прилагането им Физиолечение. Същност. Видове закалителни процедури Сестрински процес Библиография

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024