0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Manuals Практическо ръководство за сестрински грижи

Практическо ръководство за сестрински грижи

Price: €8.69
Out of stock
 • Weight:
  0.340 Kgs

Настоящото практическо ръководство за сестрински грижи е предназначено за студенти от специалност „Медицинска сестра“.

Автори: М. Николова, К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова, В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-033-5
 • Number of pages:
  195
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Целта на учебното помагало е да се придобият практически умения, навици, подходи и начини на мислене и действие от студентите в процеса на тяхното базово обучение. То е съобразено с учебната програма по дисциплината „Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи“. Ръководството предоставя информация за теоретични и практически знания при оказване на сестрински грижи за болния. Освен от студенти от специалност “Медицинска сестра”, може да се ползва и от акушерки и медицински сестри, практикуващи в болничната и извънболничната медицинска помощ.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Комуникативни умения. Комуникации в дейността на медицинската сестра. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

2. Медицинска документация и отговорност на медицинската сестра. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

3. Стерилизация - видове, качество и контрол. М. Николова, В. Василева

4. Дезинфекция - видове, методи, контрол. М. Николова, В. Василева

5. Приготвяне на дезинфекционни разтвори. М. Николова, В. Василева

6. Фундаменталните човешки нужди и тяхната връзка с основните сестрински грижи. В. Цветкова, М. Нанкова, Ст. Янчева

7. Задължение на медицинската сестра при приемане и предаване на дежурството. Запознаване с рапорта. Д. Гроздева, К. Егурузе

8. Организация, подготовка и провеждане на визитация. Д. Гроздева, К. Егурузе

9. Взаимоотношения на медицинската сестра с пациентите и близките им. В. Цветкова, М. Нанкова, Ст. Янчева

10. Антропометрични измервания на дете и възрастен. Изчисляване на Индекс на телесната маса. Зъбен статус. К. Егурузе, Д. Гроздева

11. Видове положения на болен в леглото. Д. Гроздева, К. Егурузе

12. Грижи за комфорта на болни деца и възрастни. Д. Гроздева, К. Егурузе

13. Техники за преместване на болен. Техники за предпазване на медицинската сестра. Д. Гроздева, К. Егурузе

14. Болнично легло – значение, изисквания, видове. М. Николова, В. Василева

15. Подреждане на свободно или закрито легло, заето или открито легло. М. Николова, В. Василева

16. Подреждане на детско болнично легло. М. Николова, А. Георгиева, В. Василева

17. Подреждане на легло с тежко болен. М. Николова, В. Василева

18. Хирургическо легло. М. Николова, В. Василева

19. Хигиенен тоалет на тежко болен. Миене на глава на тежко болен. Частична баня. А. Георгиева, Кр. Стамова

20. Смяна на бельо на тежко болни – възрастни и деца. М. Николова, В. Василева

21. Тоалет против декубитус. А. Георгиева, Кр. Стамова

22. Тоалет на гениталии. Кр. Стамова А. Георгиева

23. Хигиенни грижи в кърмаческа възраст. Къпане и повиване на кърмаче. А. Георгиева, Кр. Стамова

24. Специален тоалет на очи, уши и устна кухина при възрастни и деца. Кр. Стамова, А. Георгиева

25. Организация на лечебното хранене в болнично отделение и по домовете. Изготвяне на требвателен лист. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

26. Хранене на тежко болни - възрастен и дете. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

27. Поведение на медицинската сестра при хранене на пациенти със сонда. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

28. Правила при кърмене. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

29. Запознаване с температурен лист. Измерване и регистриране на температурата. Сестрински грижи при треска. К. Егурузе, Д. Гроздева

30. Изследване и регистриране на пулса. М. Николова, В. Василева

31. Изследване и регистриране на дишането. Кислородотерапия. К. Егурузе, Д. Гроздева

32. Измерване и регистриране на кръвно налягане. М. Николова, В. Василева

33. Вземане на урина за изследване. Събиране на диуреза. Измерване на специфично тегло. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

34. Дефекация. Наблюдение на дефекацията при възрастни и деца. М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева

Как да цитирате:

Практическо ръководство за сестрински грижи. Учебно помагало. М. Николова и др. Варна, МУ-Варна, 2017. 195 с. Други автори: К. Генова, Д. Гроздева, А. Георгиева, Кр. Стамова,  В. Василева, М. Нанкова, В. Цветкова, Ст. Янчева