0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Теоретични основи на сестринските грижи

Теоретични основи на сестринските грижи

Price: €7.16
Out of stock
 • Weight:
  0.234 Kgs
Учебникът е предназначен за студенти от професионално направление "Здравни грижи".
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-032-8
 • Number of pages:
  133
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Този учебник е съставен, за да отговори на потребностите на медицинските сестри в периода на тяхното обучение и по-нататъшна професионална реализация. В него авторите имат идеята да изведат и представят ролята, мястото и значението на новата философия на сестринските грижи, като представят теории и модели за развитието на сестринството. Учебникът може да е от полза за студентите от професионално направление „Здравни грижи“, образователно-квалификационна степен „Бакалавър“. СЪДЪРЖАНИЕ Философия и социална значимост на сестринската професия. Мисия и функции на съвременната медицинска сестра Исторически преглед на сестринската професия. Развитие на сестринството в България Съвременни модели за предоставяне на грижи Сестрински процес. Същност. Етапи на прилагане Оценка на състоянието на пациента Сестринска диагноза. Същност Планиране на сестринските грижи Клинично наблюдение Комуникативни умения. Комуникации в дейността на медицинската сестра Сестрински дейности в областта на здравната профилактика Стрес. Рискови групи. Профилактика Укрепване на семейното здраве. Задачи на медицинската сестра Асептика и антисептика. Значението им в сестринската практика Вътреболнични инфекции - видове. Роля на медицинската сестра в борбата с ВБИ Болнична среда. Структура на здравеопазната система в България - здравна служба Професионални дейности, които медицинските сестри могат да извършват по назначение на лекар или самостоятелно (Министерство на здравеопазването, наредба №1 от 8 февруари 2011 г.)

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024