0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2021 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Патофизиология

Патофизиология

Price: €11.25
Out of stock
 • Weight:
  0.503 Kgs
Учебникът, под редакцията на проф. Александър Стойнев, е предназначен за студенти от специалностите "Фармацевт" и "Рехабилитатор и ерготерапевт" в медицинските университети.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Симелпрес
 • ISBN:
  978-954-2918-28-8
 • Number of pages:
  291
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В авторския колектив участват преподаватели от Катедрата по патофизиология към Медицински университет - София. Разработката на главите от учебника от съответните автори е възлагана въз основа на преподавателския им опит и специалната им квалификация в различни области на патофизиологията. 
Подготовката на учебника е подчинена на изискването в текстовете да не се включват системни изложения на нормална анатомия и физиология, генетика, биофизика, биохимия или клинична картина. Такава информация читателят може да получи от съответните специализирани учебници. Изключения са правени само в отделни случаи за по-добро обяснение или илюстриране на нарушени механизми на регулация, като е излаган необходимият минимум такава информация.
Включеният в учебника материал позволява да се използва и за подготовка на студенти от медицински колежи.
СЪДЪРЖАНИЕ:
ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизиологията - А. Стойнев
2. Учение за болестта, етиология и патогенеза - А. Стойнев, И. Петкова
3. Патофизиология на клетъчното увреждане - С. Лазаров, М. Тодорова
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета - М. Тодорова, С. Лазаров
5. Нарушения на местното кръвообращение и микроциркулация - И. Петкова, А. Стойнев
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия - А. Стойнев, М. Тодорова
7. Възпаление - М. Тодорова, А. Стойнев
8. Патофизиология на тъканния растеж - А. Стойнев, М. Тодорова
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система - С. Лазаров, М. Тодорова
10. Нарушения на сърдечно-съдовата система - А. Стойнев, М. Тодорова
11. Нарушения на дихателната система - С. Лазаров, М. Тодорова
12. Нарушения на храносмилателната система - А. Стойнев, И. Петкова
13. Патофизиология на черния дроб - М. Тодорова, С. Лазаров
14. Нарушения на обмяната на веществата - А. Стойнев, М. Тодорова
15. Нарушения на отделителната система - М. Тодорова, С. Лазаров
16. Нарушения на водно-електролитния баланс и киселинно-алкалното състояние - И. Петкова, А. Стойнев
17. Нарушения на ендокринната система - М. Тодорова, А. Стойнев
18. Нарушения на нервната система - А. Стойнев, И. Петкова
19. Нарушения на опорно-двигателния апарат - А. Стойнев