0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Хирургия на клепачите

Хирургия на клепачите

Price: €15.34
 • Weight:
  0.349 Kgs
Книгата е препоръчително четиво за всички обучаващи се офталмолози, както и за всеки, който иска да разбере принципите на хирургическото лечение на клепачите. Изданието е насочено и към дерматолози, които използват техниката на минимално-инвазивна блефаропластика, както и към всички специалисти, работещи в горната половина на лицето.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-152-3
 • Number of pages:
  199
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

"В българската офталмологична литература липсваше монография, посветена на хирургията на клепачите. Предвид множеството вродени и придобити аномалии на клепачите и наличието на значителен брой доброкачествени и злокачествени тумори, които се нуждаят от оперативно лечение, такова ръководство беше необходимо. Считам, че монографията запълва една празнина в българската офталмологична литература и със своята пълнота и подробно описание на клепачната хирургия ще бъде в помощ на офталмолозите в тяхната хирургична дейност в областта на хирургията на клепачите." Проф. д-р Блага Чилова-Атанасова, д.м.н "Монографията на доц. Златарова представлява съвременно ръководство на български език по пластично-възстановителна хирургия на клепачите, което може да бъде използвано на национално ниво не само от офталмолози, но и от хирурзи от други специалности, извършващи пластично-възстановителни процедури в областта на лицето. Монографията съдържа собствени данни, публикувани в продължение на последните 15 години, както и техния анализ. Авторът предоставя и готовите и модифицирани алгоритми, които използва в своята хирургическа практика. Всичко това е прекрасно илюстрирано както с авторски рисунки на художник, така и с богат снимков материал, който е събиран в продължение на години." Проф. д-р Христина Групчева д.м.н., FEBO, FICO (Hon), FBCLA, FIACLE Хирургията на клепачите представлява част от офталмохирургията, но може да се възприеме и като дял от пластичната хирургия. Монографията разглежда проблемите, свързани с хирургията на клепачите, през погледа на офталмолога. Представени са основните анатомични особености и топографски ориентири, водещи хирурга по време на операцията. Разгледани са различни видове ламба и свободни трансплантати, използвани в реконструктивната хирургия на клепачите. Особено внимание е обърнато на предоперативното изследване на състоянието на клепачите и околоочната област с оглед избиране на подходящата хирургична процедура във всеки конкретен случай. Вродените аномалии в позицията и функцията на клепачите са относително редки. Описани са вродените блефарофимоза-птоза-епикантус инверзус синдром, ектропион, ентропион, птоза и др., като са обсъдени възможните подходи за лечението им. Много по-често в практиката се срещат придобити промени в позицията на клепачите, като най-често те са свързани с инволутивните промени, настъпващи с напредването на възрастта, но могат да са в резултат и на неврологични или други заболявания. Обстойно са разгледани етиологията, разпространението, диагностиката и най-често използваните хирургични процедури за корекция на ектропион, ентропион, птоза, дерматохалаза, СХК и ретракция на клепачите. Специално внимание е отделено на естетичната корекция на клепачите. Туморите на клепачите са другата голяма група заболявания, лечението на които налага реконструкция на клепачите. Доброкачествените тумори са по-често срещани от злокачествените. Проучванията на автора върху заболеваемостта от злокачествени тумори на клепачите във Варненска област обхващат 20-годишен период, от 1996 до 2015 г., а това върху хирургичното лечение на злокачествените тумори на клепачите обхваща периода от 1999 до 2015 г. Анализирани са демографските характеристики на оперираните болни, използваните хирургични техники, състоянието на резекционните линии, честотата на постоперативните рецидиви. Детайлно са представени възможностите за реконструкция на клепачите в зависимост от големината и локализацията на дефекта. Интервю с доц. д-р Зорница Златарова, публикувано на сайта на Университетското издателство.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers