0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Колоректален карцином

Колоректален карцином

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.270 Kgs
Монографията е насочена към всички медицински онколози и лекари, проявяващи интерес към най-новите тенденции в лечението на пациентите с колоректален карцином. Книгата може да вдъхнови и много млади изследователи към научни разработки във фундаменталната и клинична медицина.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-138-7
 • Number of pages:
  154
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Колоректалният карцином (КРК) е трети по честота в структурата на онкологичната заболяемост в световен мащаб. От 30% до 50% от пациентите прогресират, въпреки адекватно проведеното лечение. КРК е втората по честота причина за смърт от злокачествени заболявания. По данни на Националния раков регистър през 2013 г. в нашата страна новозаболелите са 4264, починалите от рак на дебелото и право черво – 2405. В монографията си д-р Елеонора Димитрова прави задълбочен анализ на прогнозата на дебелочревния карцином, която зависи предимно от биологичната характеристика на тумора и от стадия на диагностицирането му. В метастазирал стадий 5 години преживяват едва 12% от болните. През последното десетилетие, след въвеждането на таргетни агенти в лечението на болни с метастатичен карцином на колона, значително се подобриха показатели като преживяемост без прогресия и обща преживяемост. Имайки предвид, че една от основните предпоставки за удължената до над 30 месеца медиана на обща преживяемост на болните с метастатична болест е подобреното лекарствено противотуморно лечение, д-р Димитрова набляга на нуждата от въвеждането на прогностични и предиктивни маркери, които да помогнат на онколога да избере една или друга терапия.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers