0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Евтаназията - другият изход

Евтаназията - другият изход

Price: €7.16
 • Weight:
  0.214 Kgs
Монографията „Евтаназията – другият изход“ е източник на ценна информация за всички, които професионално участват в дебата за правната уредба на евтаназията. Книгата е занимателно и обогатяващо четиво и за всички, които се интересуват от философската и практическата страна на този проблем.
 • Year of publication :
  2013
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-954-9685-41-1
 • Number of pages:
  114
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Сърцевината на проблема евтаназия е представена във възможно най-пълния си вид – исторически аспекти, дефиниции, преглед на документи, нормативна уредба в света и в България. Детайлно са разгледани аргументите „за“ и „против“ евтаназията, които се докосват до фундаментални проблеми като ценността на човешкия живот, правото на избор, човешкото достойнство, полезността. Авторът борави еднакво добре както с философски, така и с медицински и правни категории. Съдържанието е насочено към три области, свързани тясно с дебата за евтаназията, в които д-р Манчева има опит и познания. Първата е правната информираност на гражданите, която би направила тяхното участие в дискусиите за законова регламентация на евтаназията по-валидно и резултатно. Авторът разглежда понятието „правно съзнание“, което има решаваща роля в процеса на превръщане на правните предписания в конкретно поведение. Д-р Манчева е първият изследовател, който се обръща към тази категория в социално-медицински проучвания. Втората област е свързана с идеята на авторката предложенията за промени в нормативната уредба на евтаназията да бъдат предшествани от нееднократни проучвания сред различни групи от населението. Тя спира вниманието си на хронично болните с трайно намалена работоспособност. Мнението им относно регламентацията на евтаназията представлява интерес, поради тяхната уязвимост и повишена чувствителност към проблема. Констатациите за ниската им информираност по този въпрос са основа на редица авторски разсъждения и предложения. Обвързването на дебата „за“ и „против“ евтаназията с правното съзнание на пациенти с намалена работоспособност засилва актуалността на монографията. Третата област е качеството на живот като отражение на хроничната болест върху живота на индивида и като един от измерителите на ефективността на здравните системи. Ниското качество на живот, според данните и разбиранията на автора, влия върху решението за евтаназия. Към настоящия момент в България няма извършени цялостни научни изследвания по проблемите на евтаназията както от медицинска, така и от правна гледна точка. Монографията „Евтаназията – другият изход“ поставя началото на комплексно проучване върху този проблем. Интервю с доц. д-р Параскева Манчева, публикувано на сайта на Университетското издателство. 

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024