0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология

Теоретични и приложни аспекти на съвременната епидемиология

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.525 Kgs
Монографията е насочена към лекарите специалисти от всички области на инфектологията. Тя е подходящо учебно помагало и за студентите по медицина, дентална медицина, фармация, биология, екология, здравни грижи, здравни инспектори, както и за всички проявяващи интерес към вечния двубой между макро- и микроорганизмите, определящи характера на инфекциозните и епидемичните процеси.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-143-1
 • Number of pages:
  307
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В този многопластов и широкомащабен труд авторът прави научен анализ върху историческото развитие на традиционните епидемиологични възгледи. Съдържанието се позовава на историческото наследство в епидемиологията и анализира възгледите за епидемиологичните явления и процеси на различните теоретични школи, като ги пречупва през призмата на съвременното епидемиологично мислене. Ценен принос на монографията е поетапното разглеждане на Международната система за противоепидемичен контрол и състоянието на граничния санитарен контрол в Република България за осигуряване на необходимата сигурност срещу вноса и разпространението на конвенционални инфекциозни заболявания с международно здравно значение. Посочват се проблемните области и се задават насоките за развитие на глобалната система за епидемиологичен контрол. Със своя дългогодишен епидемиологичен опит авторът прави задълбочен сравнителен анализ на инфекциозната заболеваемост във Варненския регион, като очертава бъдещите тенденции в развитието на епидемичния процес в региона.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers