0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи

Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.343 Kgs
Първи по рода си труд в българската литература, в помощ на специалистите в областта на детската онкология и специализантите по лъчелечение и детска онкохематология.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-179-0
 • Number of pages:
  195
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Монографията на Елица Енчева-Мицова е посветена на една от най-важните теми в радиационната онкология – приложението й при острата лимфоидна левкоза, болестта на Ходжкин, медулобластома и нискостепенните глиоми в детската възраст. В България липсва стандарт по тази тема и в клиниките по детска онко-хематология се ръководят и прилагат световните стандарти и протоколи за лечение. Големите промени на лъчелечението с въвеждането на нови ефикасни медикаменти и оценката на дългосрочните странични ефекти на радиацията правят подобна монографична книга изключително важна и навременна. В „Роля на лъчелечението при най-честите онкологични заболявания в детска възраст - съвременни подходи“ Елица Енчева-Мицова подробно излага и обобщава резултатите от големия обем проучвания през последните 20 години. Усвоила най-модерните методи за лъчелечение и практикувайки ги в лечебното заведение, което ръководи, авторът излага детайлите на лъчевите индикации, различни методи, техники, дози, обеми, толерантни доза в рискови органи, странични ефекти. В това отношение голяма част от монографията на практика е нагледен учебник за лъчетерапевт, който се занимава с лъчелечение на тези заболявания в детска възраст.

New Products

 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024