0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза

Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза

Price: €15.34
 • Weight:
  0.520 Kgs
„Миниинвазивна хирургия на щитовидната жлеза“ е актуален монографичен труд. Той е практическо четиво, представящо и изследващо значими в днешно време проблеми на съвременната тиреоидна хирургия, запознавайки читателя с иновативните миниинвазивни и ендоскопски техники, въведени през последните години.
Cover Type:
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-063-2
 • Number of pages:
  228
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Монографията е необходимо помагало за лекари специалисти по обща хирургия, ендокринни хирурзи, специализанти, стажант лекари, както и студенти по медицина. Представени са не само съвременните тенденции, но е обобщен и дългогодишният опит по разработването и приложението на миниинвазивните техники в хирургията на щитовидната жлеза. Всички раздели от книгата са илюстрирани с интраоперативен снимков материал, заснет от автора по време на практиката му, като главен акцент е поставен върху хирургичната анатомия на щитовидната жлеза и околощитовидните структури. СЪДЪРЖАНИЕ: ВЪВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКА АНАТОМИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Обща топографска анатомия и съотношения; мускули; кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; артериално кръвоснабдяване на щитовидната жлеза; венозен дренаж на щитовидната жлеза; лимфен дренаж на щитовидната жлеза; инервация на щитовидната жлеза; паращитовидни жлези; фасции на шията ИСТОРИЯ НА ХИРУРГИЯТА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА: Ранна тиреоидна хирургия; революция в тиреоидната хирургия; последващо развитие; развитие на тиреоидната хирургия в България ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТИРЕОИДНАТА ХИРУРГИЯ: Въведение; енергийни средства; аргон-плазмен коагулатор; ултразвуков скалпел; биполарна съдова клампа; ултразвукова дисекция срещу биполарно съдово коагулиране; thunderbeat; заключение МИНИИНВАЗИВЕН ОТКРИТ ДОСТЪП (МИНИИНВАЗИВНА НЕЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ): Тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп (миод) с конвенционални инструменти; тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с аргон-плазмен коагулатор. Миниинвазивна аргон-плазмена резекция (МИАР); тиреоидни резекции през миниинвазивен открит достъп с хармоничен скалпел, предимства на МИОД; заключение МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ВИДЕОАСИСТИРАНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания за МИВАТ и предоперативна подготовка; положение на пациента и операционния екип; инструментариум; оперативна техника; следоперативен период; заключение ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ШИЕН ДОСТЪП: Въведение, преден шиен достъп, латерален шиен достъп, обсъждане, заключение ЕНДОСКОПСКА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; показания и противопоказания; предоперативна подготовка и оценка; оперативна техника; заключение ЕНДОСКОПСКА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С БЕЗГАЗОВ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; разположение на пациента; оперативен разрез; създаване на работен тунел; лобектомия / тиреоидектомия; затваряне; обсъждане РОБОТИЗИРАНА БЕЗГАЗОВА ТРАНСАКСИЛАРНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Въведение; развитие на роботизираната безгазова трансаксиларна тиреоидектомия; хирургическа техника; бъдеще на роботизираната безгазова техника; заключение РОБОТИЗИРАНА ЛАТЕРАЛНА ШИЙНА ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ ПРИ КАРЦИНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА ПРЕЗ ТРАНСАКСИЛАРЕН ДОСТЪП: Въведение; хирургически показания; обем на дисекция при MRND; специално оборудване и съображения; оперативни техники; заключение ДВУСТРАНEН АКСИЛО-МАМАРЕН ДОСТЪП (ДАМД) – ЕНДОСКОПСКА И РОБОТИЗИРАНА ЩИТОВИДНА ХИРУРГИЯ: Терминология, въведение, ДАМД ендоскопска тиреоидектомия; роботизирана тиреоидектомия с двустранен аксило-мамарен достъп (ДАМД); заключение ДРУГИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНИ ТЕХНИКИ НА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ДОСТЪПИ ИЗВЪН ШИЙНАТА ОБЛАСТ: Въведение; преден достъп, мамарен достъп, аксиларен с двустранен мамарен достъп (AДМД); двустранен трансаксиларен ендоскопски достъп (ДAEД); заключение УСЛОЖНЕНИЯ НА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНАТА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ: Предоперативна преценка; интраоперативни усложнения, следоперативни усложнения, заключение КОНВЕНЦИОНАЛНА СПРЯМО МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНА ТИРЕОИДЕКТОМИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ: Въведение; сравнителен анализ на конвенционалните и мини-инвазивните тиреоидни резекции с шиен достъп; сравнителен анализ на конвенционалната и безцикатрициалната тиреоидектомия; заключение В края на всяка глава е приложен книгопис.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024