0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Кобалт-хромови дентални сплави, произведени чрез избирателно стопяване с лазер

Кобалт-хромови дентални сплави, произведени чрез избирателно стопяване с лазер

Price: €15.34
 • Weight:
  0.346 Kgs
На пазара вече има налична апаратура, снабдена със съответния софтуер, за изработване на дентални конструкции чрез избирателно стопяване с лазер. За получаването на дентални конструкции с високо качество е необходимо добре да се познават същността на процесите, причините за възникване на грешки, които често са непоправими, и на тази основа да се подбират оптималните технологични режими.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-185-1
 • Number of pages:
  202
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Автор на анотацията: Цанка Дикова Написването на настоящата монография е продиктувано от изключително бързото развитие в последните години на един нов технологичен процес за производство на детайли – избирателно лазерно стопяване (ИЛС). Той принадлежи към групата на технологиите за изработване на конструкции чрез добавяне на материал. Тази нова група технологии възниква през 80-те години на миналия век и поради безспорните си предимства – разнообразни технологични процеси, използване на почти цялата гама известни материали, възможност за изработване на уникални конструкции със сложна форма, висока точност и повторяемост на размерите, лесно управляеми процеси – намира широко приложение в много области: от промишленото производство, автомобило- и самолетостроенето до общата и денталната медицина. На пазара вече има налична апаратура, снабдена със съответния софтуер, за изработване на дентални конструкции чрез избирателно стопяване с лазер. Тези машини работят с прахове на чисти метали и сплави и са предназначени за внедряване в зъботехнически лаборатории и дентални клиники. За получаването на дентални конструкции с високо качество е необходимо добре да се познават същността на процесите, причините за възникване на грешки, които често са непоправими, и на тази основа да се подбират оптималните технологични режими. В настоящата работа е направено задълбочено изследване на механичните свойства на Co-Cr дентални сплави, произведени чрез избирателно стопяване с лазер. Резултатите са анализирани на базата на особеностите на процеса ИЛС и на сравнение с конвенционално отлята Co-Cr дентална сплав. Използвани са стандартни и новоразработени методики, които представляват комбинация между експеримент и симулационен анализ. Изследвани са микроструктурата, дефектите, твърдостта и якостните характеристики на Co-Cr дентални сплави, произведени чрез избирателно стопяване с лазер. Изучени са якостта на адхезия на покритие от порцелан към две сплави - лазерно изградена и конвенционално отлята. Изследвана е якостта на огъване на едни от най-натоварените четиричленни дентални мостови конструкции - от 1-ви премолар до 2-ри молар, произведени от Co-Cr дентални сплави чрез ИЛС и леене. За първи път е направено изследване на трибо-корозионните свойства в изкуствена слюнка на Co-Cr дентални сплави, произведени чрез ИЛС. Научната информация, представена в тази книга с богат снимков, илюстративен и доказателствен материал, е много полезна за студенти, докторанти и изследователи, занимаващи се с дентални материали и нови технологии. Тя ще помогне на лекарите по дентална медицина, зъботехниците и практикуващите в денталните клиники и зъботехническите лаборатории да се ориентират правилно, да избягват грешки и да подбират подходящата апаратура и оптимални режими за производството на дентални конструкции с високо качество чрез процеса на избирателно стопяване с лазер.

New Products

 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024