0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Repertory Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

Price: €5.11
Out of stock
 • Weight:
  0.267 Kgs
Изданието включва теми за ученици и кандидат-студенти, в помощ на кандидатстването им с конкурсен изпит по химия във всички български висши учебни заведения.
Brand:
 • Year of publication :
  2008
 • Publisher:
  Абагар
 • ISBN:
  978-954-427-770-3
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Авторите, Лилия Величкова и Ганка Робова, са учители с дългогодишен опит при подготовка на ученици и кандидат-студенти. Разработването на темите по химия е в отговор на предизвикателството на новите учебни програми и излизането на голям брой учебници, третиращи знанията по химия в средния курс на българското училище. С предлаганите разработки авторите желаят да заместят многото учебници, всеки от които дава необходими, но недостатъчни знания. Това издание предоставя на кандидат-студентите цялата необходима информация, за да се справят на приемен изпит. Използвани са съпоставителни таблици за строежа и свойствата на веществата. Въведени са новите термини и новите формулировки на доскоро употребяваните термини и понятия. Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части. Другите две са: Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия Съдържание: 1. Химични процеси (химични реакции) 2. Окислително-редукционни реакции 3. Валентност и степен на окисление 4. Електролиза 5. Истински разтвори. Механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите 6. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществото. Закон на Хенри 7. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, температура на кипене, температура на замръзване, дифузия и осмоза 8. Колоидно-дисперсни системи (колоиди, золи) 9. Теория на електролитната дисоциация 10. Процеси с участието на йони 11. Неутрализация. Хидролиза на соли 12. Адсорбция 13. Химични елементи. Прости вещества 14. Хидриди (водородни съединения) 15. Оксиди 16. Хидроксиди 17. Оксокиселини (киселинни хидроксиди) 18. Соли

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024