0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Repertory Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

Химични процеси. Химия на елементите и на техните съединения

Price: €5.11
Out of stock
 • Weight:
  0.267 Kgs
Изданието включва теми за ученици и кандидат-студенти, в помощ на кандидатстването им с конкурсен изпит по химия във всички български висши учебни заведения.
Brand:
 • Year of publication :
  2008
 • Publisher:
  Абагар
 • ISBN:
  978-954-427-770-3
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Авторите, Лилия Величкова и Ганка Робова, са учители с дългогодишен опит при подготовка на ученици и кандидат-студенти. Разработването на темите по химия е в отговор на предизвикателството на новите учебни програми и излизането на голям брой учебници, третиращи знанията по химия в средния курс на българското училище. С предлаганите разработки авторите желаят да заместят многото учебници, всеки от които дава необходими, но недостатъчни знания. Това издание предоставя на кандидат-студентите цялата необходима информация, за да се справят на приемен изпит. Използвани са съпоставителни таблици за строежа и свойствата на веществата. Въведени са новите термини и новите формулировки на доскоро употребяваните термини и понятия. Темите по химия за ученици и кандидат-студенти са разработени в три части. Другите две са: Теми по органична химия за ученици и кандидат-студенти Теми по неорганична химия за ученици и кандидат-студенти по медицина, стоматология, фармация и химия Съдържание: 1. Химични процеси (химични реакции) 2. Окислително-редукционни реакции 3. Валентност и степен на окисление 4. Електролиза 5. Истински разтвори. Механизъм и топлинен ефект на разтварянето. Моларна концентрация на разтворите 6. Разтварянето като равновесен процес. Разтворимост на веществото. Закон на Хенри 7. Свойства на разредените разтвори – парно налягане, температура на кипене, температура на замръзване, дифузия и осмоза 8. Колоидно-дисперсни системи (колоиди, золи) 9. Теория на електролитната дисоциация 10. Процеси с участието на йони 11. Неутрализация. Хидролиза на соли 12. Адсорбция 13. Химични елементи. Прости вещества 14. Хидриди (водородни съединения) 15. Оксиди 16. Хидроксиди 17. Оксокиселини (киселинни хидроксиди) 18. Соли