0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Бруксизъм - характеристика на орофациалните функции

Бруксизъм - характеристика на орофациалните функции

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.220 Kgs
Монографията е оригинален принос по проблеми, които в световен мащаб нямат еднозначна съвременна трактовка. Научният труд е подходящ за студенти по дентална и обща медицина, за следдипломно обучение, както и за специалисти в областта.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-90356-1-0
 • Number of pages:
  141
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Книгата „Бруксизъм – характеристика на орофациалните функции“ е първата научна разработка у нас, която представя цялостен анализ на актуалните аспекти на говорната и дъвкателната функция при пациенти с тази патология. Разгледани са звуковата артикулация, дъвченето, максималната сила на захапката и особеностите на храненето при деца и възрастни с бруксизъм. Мариана Димова-Габровска поставя на преден план актуални въпроси и дава отговор на тях с помощта на аналитични, задълбочени изследвания. За постигането на репрезентативни резултати авторът използва съвременни методики за диагностика на звуковата артикулация, на дъвкателната функция, на максималната сила на захапката и на храненето. СЪДЪРЖАНИЕ: ПРЕДГОВОР, ПРОФ. Д-Р ГЕОРГ МАЙЕР, ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА ВЪВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРУКСИЗМА 1. Определения 2. Етиология 3. Честота ГЛАВА 2. БРУКСИЗЪМ И ЗВУКОВА АРТИКУЛАЦИЯ 1. Звукова артикулация и орофациална функция 2. Слуховият анализ като метод за оценка на звуковата артикулация 3. Собствени изследвания ГЛАВА 3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪВКАТЕЛНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С БРУКСИЗЪМ И БРУКСОМАНИЯ 1. Изследване на дъвкателната функция 2. Собствени изследвания ГЛАВА 4. МАКСИМАЛНА СИЛА НА ЗАХАПКАТА ПРИ БРУКСИЗЪМ 1. Сила на захапката – същност и оценка 2. Максимална сила на захапката при деца 3. Влияние на бруксизма върху силата на захапката 4. Собствени изследвания 5. Максимална сила на захапката според различни фактори 5.1. Максимална сила на захапката и възраст 5.2. Максимална сила на захапката и пол 5.3. Максимална сила на захапката, височина и тегло 6. Влияние на Максимална сила на захапката върху дъвкателната ефективност ГЛАВА 5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНЕНЕТО ПРИ ДЕЦА С БРУКСИЗЪМ И БРУКСОМАНИЯ 1. Взаимовръзка между храненето и бруксизма 2. Собствени изследвания 2.1. Индекс на телесна маса и прием на макронутриенти 2.2. Прием на витамини и минерали ЗАКЛЮЧЕНИЕ АВТОБИОГРАФИЯ РЕЦЕНЗИЯ, ПРОФ. Д-Р Т. ПЕЕВ, Д.М.Н. РЕЦЕНЗИЯ, ПРОФ. Д-Р В. КРУМОВА, Д.М.