0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми

Ефективност и ефикасност при лечение на зависими пациенти с акцент върху метадонови програми

Price: €7.67
 • Weight:
  0.470 Kgs
Монографията запълва съществуващ дефицит в медицинското познание по темата в страната. Написана на достъпен език, тя представлява интерес не само за специалисти, но и за всички, желаещи да научат нещо повече за наркоманиите. 
Cover Type:
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-067-0
 • Number of pages:
  195
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Ползата за хората, които са включени в метадоновите програми, е свързана с предоставяне на система за намаляване и спиране на прием на наркотични средства, подобряване на цялостното личностно и социално функциониране в обществото. Тези ползи могат да станат видни, само ако се оценява периодично тяхната ефективност и ефикасност. Такива систематизирани разработки обаче все още се намират трудно в страната. Монографичният труд на Христо Кожухаров предлага ценен модел за оценка на тези параметри. Книгата е интересна и полезна за читателите и с богатството на проследената научна литература в областта на зависимостите. Набелязани са водещи автори и теории относно ефективността на лечението при зависими пациенти, като особено подробно са анализирани метадоновите проблеми. В монографията авторът представя и резултати от собствено проучване. Обобщени са количествените данни за метадонова програма в гр. Варна за едногодишен период, като пациентите са разделени на две групи - тези, които се задържат в програмата, и такива, които я напускат. Разгледани са детайлно причините за напускане на програмата и са определени факторите, които благоприятстват това. СЪДЪРЖАНИЕ: Рецензия от проф. д-р Риналдо Шишков Рецензия от доц. д-р Иван Александров 1. Въведение 2. Оценка на пациенти с опиоидна зависимост 3. Постановка на проблема 4. Подходи за лечение на зависимост към вещества 5. Предиктори за изхода от лечение с ММТ (Метадонова поддържаща терапия) 6. Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди по чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите  7. Собствени проучвания 8. Библиография

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024