0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2023 +
 • Terms +
 • |
Home Monographs Актуални подходи при продължителна акушерска грижа

Актуални подходи при продължителна акушерска грижа

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.230 Kgs
Монографията представлява интерес за преподаватели по сестрински и акушерски грижи, наставници, студенти от специалност "Акушерка", за общопрактикуващите лекари и работещи акушерки от извънболничната помощ.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • Number of pages:
  120
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В "Актуални подходи при продължителната акушерска грижа" е анализирана ролята на акушерската грижа в България, представени са първите здравно-съвещателни станции, съвременната женска консултация, като основно звено, което осигурява амбулаторно-поликлиничната и акушеро-гинекологичната помощ. Проучен и представен е опитът на Великобритания, свързан с планирането и оказването на високо квалифицирани акушерски грижи. Разработен е модел и са представени актуални подходи при оказване на продължителна акушерска грижа. СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор Въведение Глава 1. Възникване и развитие на акушерската грижа в България 1.1. Здравно-съвещателни станции 1.2. Женската консултация в България - съвременни аспекти 1.3. Организация на женска консултация - SWOT анализ Глава 2. Патронажна дейност 2.1. Модел на патронажни грижи за деца - опитът на Великобритания 2.2. Възраждане на добрата практика на патронажните грижи в България Глава 3. Философия на модел на продължителна акушерска грижа 3.1. Продължителна акушерска грижа в Англия 3.2. Модели на продължителната акушерска грижа в Англия 3.3. Приносът на продължителната акушерска грижа към висококачественото майчинство 3.4. Специфични модели на грижите за майчинство Глава 4. Модел на продължителна акушерска грижа - собствено проучване 4.1. Потребности на пациентки от продължителна акушерска грижа 4.2. Нагласи и готовност на акушерките за осъществяване на продължителна акушерска грижа Глава 5. Теоретично представяне на модел на продължителна акушерска грижа Заключение Библиография

New Products

Reviews

 • 16 Aug 2023
 • 15 Jun 2023
 • 03 May 2023