0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Иновативни практики в грижите за деца със специални нужди

Иновативни практики в грижите за деца със специални нужди

Price: €0.00
Out of stock
 • Weight:
  0.270 Kgs
Монографията е предназначена за студенти в специалност "Медицинска сестра", както и за медицински сестри, работещи с деца със специални нужди и практикуващи в здравеопазната система у нас.
 • Year of publication :
  2018
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-075-5
 • Number of pages:
  138
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

В книгата са представени основните принципи и подходи, стратегическите и оперативни цели в процеса на деинституционализация в България. Разгледани са потребностите на детето, с оглед развитието на личността му, нуждата от създаване на връзки с околните, задоволяване на основните потребности в детска възраст и пречките пред развитието на детето. Обсъдени са правата на детето, представена е правната рамка за защита на детето, разгледана е ранната интервенция при рискове и проблеми за здравето и развитието на детето, проучени са значението на любовта на семейството при формиране на бебешкия мозък и въздействието на неблагоприятните фактори, преживени в ранна детска възраст. СЪДЪРЖАНИЕ: Предговор Въведение Глава 1. Визия за деинституционализацията Глава 2. Върховенството на интересите на детето и осиновяванията Глава 3. Правна рамка на защитата на детето Глава 4. Ранна интервенция при рискове и проблеми за здравето и развитието на детето Глава 5. Развитие на алтернативни услуги и грижи за деца със специални нужди Глава 6. Иновативна социална работа с групи със специални нужди Глава 7. Собствено проучване Заключение Използвана литература Рецензии