0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Вестибуларна рехабилитация

Вестибуларна рехабилитация

Price: €12.27
Out of stock
 • Weight:
  0.300 Kgs
Монографията е насочена към широк кръг от специалисти - лекари от различни специалности, кинезитерапевти и рехабилитатори, студенти по медицина, кинезитерапия/ рехабилитация и други специалисти.
Brand:
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  STENO
 • ISBN:
  978-954-449-931-0
 • Number of pages:
  115
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Книгата запълва една голяма празнина в българската неврологична литература и е резултат на дългогодишни професионални наблюдения и проучвания, извършени от авторите. Публикуваните собствени резултати увеличават стойността на това издание. Монографията е написана стегнато и логично, включвайки съвременни разбирания за анатомията и физиологията на вестибуларната система и модерните диагностични методи. Всеки интересуващ се общопрактикуващ лекар и специалист може да намери тук подробна и ясно изложена информация по отношение на вестибуларната патология. Особено ценни са описаните методи на вестибуларна рехабилитация - както класически, така и модерни, защото те са малко познати. СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение Глава 1. Кратка анатомия и физиология на вестибуларната система Глава 2. Невроотологични симптоми и синдроми и методи за изследване на вестибуларния и слуховия анализатор Глава 3. Репозициониращи процедури, използвани при лечение на доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж Глава 4. Вестибуларна рехабилитация като съпътстваща терапия при вестибуларни дисфункции Глава 5. Изследвания на авторите за приложение на вестибуларната рехабилитация при вестибуларни дисфункции Заключение Библиография Приложение 1

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 15 Nov 2022
 • 26 Oct 2022
 • 30 Aug 2022

Publishers