0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Manuals Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика - кога и как?

Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика - кога и как?

Price: €10.23
Out of stock
 • Weight:
  0.350 Kgs

Първо за страната практическо ръководство по темата, от особена важност за дейността на невролози, неврохирурзи и мултидисциплинарните екипи, които се занимават с лечение и рехабилитация на пациенти с двигателни нарушения при Паркинсонова болест, есенциален тремор, дистония.

Автори: Михаел Цалта-Младенов, Владина Димитрова-Кирилова, Силва Андонова-Атанасова, Явор Енчев, Мартин Мойнов

Под редакцията на проф. д-р Силва Андонова-Атанасова.

 • Year of publication :
  2019
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-199-8
 • Number of pages:
  194
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Още в началото на монографията, създадена като практически насочено ръководство, авторският колектив дефинира методиката, цитирайки съвременни ключови постижения в световен аспект в нейното развитие като утвърден метод за лечение. Компетентно е обсъдена функцията на дълбоката мозъчна стимулация (DBS) при моторните нарушения, изискваща професионално познаване анатомията на базалните ганглии, техните връзки и пътища в норма и патология, както и основни таргетни ядра и постигнати ефекти от стимулацията им. Предоставени са най-актуалните данни за имплантируемите компоненти на DBS системата, рисковете и възможните усложнения по време на неврохирургичната интервенция

Практическото ръководство за дълбока мозъчна стимулация е добра стъпка за решаване на редица предизвикателства, възникващи в процеса на съвременното лечение на болестта на Паркинсон, есенциалния тремор и някои видове дистонии. Постигнат е много добър баланс чрез максимално достъпното представяне на актуална информация и добре модерирани практически указания за използване на метода.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава ПЪРВА.

Дълбока мозъчна стимулация

1.1. Исторически данни

1.2. Теории, хипотези за действието на DBS

1.3. Основни индикации за DBS

1.4. Основни таргети за DBS

1.5. DBS устройства

1.6. Рискове и усложнения

Глава ВТОРА.

Невростимулация

2.1. Настройване на DBS системата

2.2. Практически насоки в невростимулацията

Глава ТРЕТА.

Дълбока мозъчна стимулация при Паркинсонова болест

3.1. Въведение

3.2. Таргети за DBS и ефекти от лечението с DBS

3.3. Подбор на пациенти

3.4. Програмиране

Глава ЧЕТВЪРТА.

Дълбока мозъчна стимулация при есенциален тремор

4.1. Въведение

4.2. Таргети за DBS и ефекти от лечението с DBS

4.3. Подбор на пациенти

4.4. Програмиране

Глава ПЕТА.

Дълбока мозъчна стимулация при дистония

5.1. Въведение

5.2. Таргети за DBS и ефекти от лечението с DBS

5.3. Подбор на пациенти

5.4. Програмиране

Глава ШЕСТА.

Неврохирургични аспекти

6.1. Предоперативно нестереотактично магнитнорезонансно изследване

6.2. Фиксация на стереотактичната рамка

6.3. Стереотактично КТ изследване

6.4. Невронавигирано планиране

6.5. Имплантиране на електродите

6.6. Поставяне на пулсовия генератор и батерия

6.7. Постоперативни грижи и програмиране

6.8. Възможни усложнения

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Предоперативна чеклиста

2. Въпросник при първична консултация

3. Скала за обща клинична оценка на пациента

4. Скала на Fahn-Tolosa-Marin за оценка на тремора

5. Скала за оценка на Есенциалния тремор (ТETRAS)

6. Унифицирана скала за оценка на пациенти с паркинсонова болест

7. Скала на Shwab и England за дейностите от ежедневието

8. Modified Hoehn and Yahr Scale

9. Скала Toronto-Western Spasmodic Torticollis Rating Scale (TWSTRS) за оценка на дистониите

10. Скала Burke-Fahn-Marsden (BFM) за оценка на дистониите

11. Скала за оценка качеството на живот при пациенти с паркинсонова болест PDQ-39

12. Скала за оценка качеството на живот. Short Form-36(SF-36)

13. Скала на Хамилтън за оценка на депресията

14. Въпросник на Beck за изследване на депресия – BDI-II

15. Скала за оценка на синдрома на неспокойните крака

16. Скала на Epworth Sleepiness Scale за нарушения на съня

17. Скала на Karolinska за нарушения на съня

18. Визуална аналогова скала за съня

19. Протокол за интраоперативен микрорекординг

20. Протокол за интраоперативна стимулация

21. Чеклиста при първично програмиране

22. Чеклиста за проследяване и настройване

Как да цитирате:

Дълбока мозъчна стимулация в неврологичната практика - кога и как? Практическо ръководство. Ред. С. Андонова-Атанасова. Варна, МУ-Варна, 2019. 194 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024