0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Manuals Помагало по органична химия за студенти по фармация

Помагало по органична химия за студенти по фармация

Price: €7.16
 • Weight:
  0.400 Kgs

Експерименталната работа в лабораториите по органична химия е свързана с различни опасности. За да се избегнат нещастните случаи и лабораторният риск да се сведе до минимум, е необходимо студентите да познават отлично материята. Практически насоченото помагало по органична химия е предназначено за студенти по фармация.

Автори: Румяна Черкезова, Татяна Христова.

 • Year of publication :
  2019
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-197-4
 • Number of pages:
  227
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

СЪДЪРЖАНИЕ:

Основни принципи за безопасна работа

I. Експериментална част

1. Пречистване, разделяне и идентифициране

2. Качествено и количествено определяне

3. Синтези

II. Теоретична част

1. Алкохоли, феноли и тиоли

2. Етери и епоксиди

3. Амини и диазосъединения

4. Аминоалкохоли, аминофеноли, сулфонамиди

5. Алдехиди, кетони и дикарбонилни съединения

6. Карбоксилни киселини и функционални производни

7. Субституирани производни на карбоксилните киселини

8. Органични производни на въглеродната киселина

9. Въглехидрати

III. Хетероциклени съединения

10. Азотсъдържащи хетероциклени съединения

11. Хетероциклени съединения с кислороден атом

12. Хетероциклени съединения със серен атом

13. Полимери с медико-биологично значение

Как да цитирате:

Черкезова, Р., Христова, Т. Помагало по органична химия за студенти по фармация. Варна, МУ-Варна, 2019. 227 с.

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers