0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране

Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране

Price: €0.00
Out of stock
"Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране" на Максим Симов представя за първи път у нас систематизирано и подробно проучване на съвременните тенденции, свързани със зъбопротезирането.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  СТЕНО; Медицински университет - Варна
 • ISBN:
  978-619-221-009-0
 • Number of pages:
  124
 • Language:
  Bulgarian
Add to wishlist

Detailed description

<div class="rte">
<p>Значителното концептуално и технологично развитие на денталната медицина и зъботехниката през последните десетилетия във водещите школи по света и в нашата страна доведоха до навлизането на материали и технологии, гарантиращи перфектна точност, естетика и дълготрайност на изработваните конструкции. Цялостната дигитализация на изработване на протезните конструкции позволява навлизането на денталната медицина в коренно различна ера. В този смисъл монографията на Максим Симов засяга една изключително актуална тема.</p>

<p>Авторът систематично е анализирал голям брой съвременни литературни източници и на базата на личния си опит, като един от водещите български специалисти в тази област, е предложил последните новости по темата. Монографичният труд на Максим Симов е оценен от негови колеги като значим и особено актуален за денталната медицина и зъботехника, с висока научна и образователна стойност.</p>

<p><strong>Книгата „Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране“ е насочена към студенти, зъботехници, лекари по дентална медицина, специализанти и специалисти.&nbsp;</strong></p>

<div class="muv_content">
<p><strong>СЪДЪРЖАНИЕ:</strong></p>

<p>Рецензия на проф. д-р Цветан Тончев, дм</p>

<p>Рецензия на доц. д-р Методи Абаджиев, дмн</p>

<p>Предговор</p>

<p>Въведение</p>

<p>Исторически преглед на технологиите в зъбопротезирането</p>

<p>Материали, използвани при съвременните технологии</p>

<p>Подсилени дентални керамики</p>

<p>Циркониев диоксид</p>

<p>Съвременни лабораторни композити – PEEK (полиетеретеркетон)</p>

<p>Приложение на PEEK като имплантен материал</p>

<p>PEEK като материал за изработване на имплантологично надлигавично кепе (абатмънт)</p>

<p>PEEK като материал за изработване на снемаеми протези</p>

<p>PEEK корони</p>

<p>PEEK като материал за изработване на фиксирани частични протези с CAD/CAM системи</p>

<p>Развитие на CAD/CAM системите</p>

<p>Симулация</p>

<p>Цифровизация</p>

<p>Видове CAD/CAM системи</p>

<p>Предимства на CAD/CAM системите</p>

<p>Приложение на лазерите в зъбопротезирането</p>

<p>Приложение на 3D принтирането в зъбопротезирането</p>

<p>Изисквания към професията на зъботехника в съвременното протезиране</p>

<p>Заключение</p>

<p>Библиография</p>
</div>

<div class="muv_cite">
<p>Как да цитирате:</p>

<p>Симов, М. Технологии и материали в съвременното зъбопротезиране. Варна, МУ-Варна; СТЕНО, 2016. 124 с.</p>
</div>
</div>

New Products

 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00
 • Price: €0.00

Reviews

 • 09 Jan 2023
 • 12 Dec 2022
 • 15 Nov 2022

Publishers