0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2021 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Социални аспекти на лечението с метадон в България

Социални аспекти на лечението с метадон в България

Price: €0.00
Out of stock
Извън контролираното приложение за медицински цели около 250 милиона души (5,7%) от световното население на възраст 15-64 години употребяват нелегални наркотични вещества, а според данни от доклад на Международния комитет по контрол над наркотиците към ООН около 200 000 от тях впоследствие умират.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-221-014-4
 • Number of pages:
  259
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Монографията е адресирана преди всичко към работещите в сферата  на зависимостите и може да бъде ползвана и от всички интересуващи се от този проблем – нарколози, лекари от общата практика, социални работници и пр. В книгата се представят основните характеристики на опиоидната зависимост, лечебните подходи и по-конкретно- лечението с опиеви агонисти (метадон), както и нормативната уредба на проблема у нас. Представена е “добра практика” на една лечебна програма, която може да служи като опорна точка за лечебни заведения, които имат или тепърва ще разкриват такъв тип метадонови програми.

Монографията представя многогодишната работа на оглавяваната от д-р Търпоманова програма за лечение с метадон към ЦПЗ – Варна.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

Глава 1. Същност на лечението с метадон

Глава 2. Метадоновото лечение в България – сегашно състояние

Глава 3. Социални ефекти от въвеждането на метадоновото лечение в България

Глава 4. Основни компоненти на метадоновата програма, гарантиращи обществено-здравна и социална ефективност

Глава 5. Оптимизиране на метадоновото лечение в България чрез диференциране на метадоновите програми

Глава 6. Добра практика на лечебна метадонова програма – характеристика и социални резултати

Заключение

Как да цитирате:

Търпоманова, Цв. Социални аспекти на лечението с метадон в България. Варна, МУ-Варна, 2016. 259 с.