0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Monographs Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване: Обзор и собствени данни

Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване: Обзор и собствени данни

Price: €0.00
Out of stock
За първи път у нас се издава ръководство за съвременно поведение при пациенти с HCV инфекция. То е насочено към общопрактикуващи лекари, интернисти, гастроентеролози, инфекционисти, патолози, екипи от специалисти, свързани с чернодробна трансплантация, както и в подготовката на студенти и специализиращи лекари.
 • Year of publication :
  2015
 • Publisher:
  Medical University of Varna
 • ISBN:
  978-619-713-739-2
 • Number of pages:
  169
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Хабилитационният труд „Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно заболяване“ на д-р И. Иванова е първата монография у нас в тази сфера на съвременната хепатология. Авторката се базира на 375 проучвания и публикации в областта на инфекцията с НСV, предизвиканата от нея хронична чернодробна болест, стадирането ù и възможностите за лечение. Литературните данни са от последните няколко години и отразяват по-голямата част от съвременните постижения на диагностиката и лечението в тази област. СЪДЪРЖАНИЕ: Кратък обзор върху епидемиологията и вирусологията на HCV и естествения ход на хепатит С Хепатит С, като системно заболяване: извънчернодробни прояви на болестта Фиброза и цироза – основни понятия Класифициране на пациентите с напреднало чернодробно заболяване Диагностични методи за стадиране Системи за оценка на прогнозата на хроничните чернодробни заболявания Основни понятия в терапията на хепатит С Ефикасност на терапията с пегилиран интерферон и рибавирин при напреднала фиброза и начална цироза Толерабилност на терапията с пегилиран интерферон и рибавирин при пациенти с напреднала фиброза и цироза Интерферон-рибавирин базирана антивирусна терапия при пациентите с декомпенсирана цироза Интерферон-рибавирин базирана терапия на рецидивите на хепатит С след чернодробна трансплантация Съвременна терапия, на база приложението на директно действащи антивирусни медикаменти - въведение Лечение с I-во поколение протеазни инхибитори (Telaprivir/Boceprevir) Лечение на хроничния С хепатит с новите директно действащи антивирусни медикаменти Показания за антивирусна терапия и препоръчвани режими за лечение, според актуалния консенсус на EASL (април 2014 година) Лечение на хепатит С при екстрахепатални прояви Лечение с директно действащи антивирусни медикаменти при цироза преди чернодробна трансплантация Лечение с директно действащи антивирусни медикаменти при рецидив на хепатит С след чернодробна трансплантация Антифибротична терапия Проследяване след антивирусна терапия и траен вирусологичен отговор Приложение 1 Използвана литература