0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • eBooks +
 • Upcoming +
 • For Applicants 2024 +
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Социална фармация и фармацевтично законодателство

Социална фармация и фармацевтично законодателство

Price: €15.34
Out of stock
 • Weight:
  0.517 Kgs
Четвъртото преработено издание на учебника по „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ обединява преподаватели от четирите фармацевтични факултети на Медицинските университети в страната.
 • Year of publication :
  2017
 • Publisher:
  Инфофарма
 • ISBN:
  978-954-92652-6-2
 • Number of pages:
  360
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Paperback
Add to wishlist

Detailed description

Лекарственото законодателство е изключително динамична област, която търпи множество промени, продиктувани както от промените в Европейската регулаторна рамка, така и от въвеждането на тези промени в българското лекарствено законодателство. През последните няколко години са извършени промени в изискванията и процедурите за пускане на пазара на лекарствени продукти, проследяване на лекарствената безопасност, клиничните проучвания и паралелната търговия, въвеждане на новото ръководство за добра дистрибуторска практика и др. В Българската регулаторна рамка промените в областта на ценообразуването и реимбурсирането на лекарства са почти ежедневни. Учебникът „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ е предназначен за студенти по фармация, специализанти и практикуващи магистър фармацевти.   СЪДЪРЖАНИЕ: Раздел I. Фармацевтична система Раздел II. Лекарствената политика като рамка на функцинирането на фармацевтичната система Раздел III. Правна среда на функциониране на фармацевтичните обекти Раздел IV. Структура и основни изисквания на законите в областта на здравеопазването Раздел V. Структура и основни изисквания на законите в областта на ЛП Раздел VI. Регулаторна рамка за лекарства и медицински изделия в правото на Европейския съюз Раздел VII. Лекарството като субект на фармацевтичната система Раздел VIII. Разрешаване за употреба на лекарствените продукти в ЕС – законодателни изисквания и основни процедури Раздел IX. Призводство на лекарствени продукти Раздел X. Лекарствено снабдяване – същност и основни етапи Раздел XI. Подбор на лекарства като елемент на ЛСП Раздел XII. Доставка на лекарства като елемент на ЛСП Раздел XIII. Разпространение на лекарствата като елемент на ЛСП Раздел XIV. Теоретични основи и системи за управление на стоковите наличности в системата за търговия на едро Раздел XV. Търговия на дребно с лекарства Раздел XVI. Особености на организацията на работа в болнични аптеки – на лечебно заведение за болнична помощ, хоспис със стационар Раздел XVII. Употреба на лекарствата като елемент на ЛСП Раздел XVIII. Проследяване на лекарствената безопасност Раздел XIX. Маркетинг на лекарства Раздел XX. Лекарствена информация и реклама Раздел XXI. Разпространение на специфични групи лекарства Раздел XXII. Финансиране и контрол на лекарствената достъпност Раздел XXIII. Законодателна среда на професионално съсловното организиране на фармацевтите Раздел XXIV. Финансиране и кредитиране на дейността на фармацевтичните обекти Раздел XXV. Контрол на фармацевтичната система. Законодателен и административен контрол на дейността на фармацевтичната система Раздел XXVI. Нови области на регулация на фармацевтичната система и фармацевтичната професия Авторски колектив Рецензия

New Products

 • Price: €12.27
 • Price: €10.23
 • Price: €0.00
 • Price: €10.74
 • Price: €0.00

Reviews

 • 26 Mar 2024
 • 05 Feb 2024
 • 12 Jan 2024