0 items
EUR
 • EUR
 • BGN
 • Home +
 • |
 • |
 • eBooks +
 • |
 • Upcoming +
 • |
 • For Applicants 2022 +
 • |
 • For Applicants 2023 +
 • |
 • Terms +
 • |
Home Textbooks Отворен корем в съвременната хирургична практика

Отворен корем в съвременната хирургична практика

Price: €16.87
 • Weight:
  0.680 Kgs
Трудът е уникален за българската научна литература, тъй като в него за първи път са обхванати всички аспекти на техниката на отворения корем. Подходящ е за хирурзи, специализанти и студенти.
 • Year of publication :
  2016
 • Publisher:
  MT&M College
 • ISBN:
  978-619-7196-14-6
 • Number of pages:
  232
 • Language:
  Bulgarian
 • Cover:
  Hardcover
Quantity: + -
Add to wishlist

Detailed description

Въпреки натрупания опит и оптимистичните резултати в литературата, отвореният корем остава предизвикателство дори и за големите центрове поради няколко причини. От една страна, пациентите обикновено са в тежко състояние, лечението е трудоемко и много често изисква интензивни реанимационни грижи. От друга страна, все още няма консенсус и алгоритъм по отношение избора на метод за временно затваряне на корема. На този фон в българската научна литература проблемите на отворения корем са разгледани едностранчиво. Не са уточнени съвременните показания за извършването му, липсва систематичен подход по отношение на методите за временно затваряне на корема, не е уточнено поведението при настъпване на усложнения. Подобряването на прогнозата при пациентите с отворен корем изисква мултидисциплинарен подход, задълбочени познания и отдаденост от страна на всички участници в лечението. Други задължителни условия за успешно лечение са перфектната координация на усилията и фокусирането им върху пациента като цяло. Всичко това определя потребността от създаването на настоящия труд, в който е извършен систематичен анализ на българския и световен опит. Изградена е съвременна концепция за отворения корем в светлината на медицината, базирана върху доказателства. СЪДЪРЖАНИЕ: I. Съвременни показания за отворен корем 1. Дифузен перитонит 2. Damage control surgery 3. Абдоминален компартмент синдром 4. Остър панкреатит - инфектирани панкреасни некрози и компартмент синдром 5. Дехисценция и некротичен фасциит II. Класификация на отворения корем и системи за оценка на тежестта на общото състояние III. Методи за временно затваряне на корема 1. Въведение 2. Техники без негативно налягане 3. Техники с негативно налягане 4. Общо сравнение на различните методи IV. Особености на периоперативния период при отворения корем V. Усложнения на отворения корем 1. Ентероатмосферни фистули 2. Абдоминален компартмент синдром 3. Кървене 4. Забавено възстановяване на чревната дейност 5. Латерална ретракция на фасцията 6. Следоперативни хернии след първично затваряне на фасцията VI. Вторично затваряне на корема - планирани вентрални хернии 1. Въведение 2. Определение за комплексна вентрална херния 3. Методи 4. Следоперативен период 5. Усложнения 6. Качество на живот 7. Заключение 8. Практически съвети