Introduction to Latin and Medical Terminology for Students of Medicine and Dental Medicine Преглед отблизо

Introduction to Latin and Medical Terminology for Students of Medicine and Dental Medicine

2015

„Въведение в латинската и медицинска терминология за студенти по медицина и дентална медицина“

Тази книга е едновременно учебник и учебна тетрадка, подходящa за студенти по медицина и дентална медицина, които се нуждаят от основни познания по латински език за медицински цели. Второто издание, издадено през 2015 г. е разширено и обогатено с допълнителна ...

Повече детайли

9 Артикули

15,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

„Въведение в латинската и медицинска терминология за студенти по медицина и дентална медицина“

Тази книга е едновременно учебник и учебна тетрадка, подходящa за студенти по медицина и дентална медицина, които се нуждаят от основни познания по латински език за медицински цели. Второто издание, издадено през 2015 г. е разширено и обогатено с допълнителна информация.

Научната комуникация в областта на правото, философията и медицината изисква използването на специална терминология, с цел по-ясно и точно изразяване при обсъждане на случаи и казуси. Ето защо, една книга като тази може значително да подобри комуникацията между лекари, медицински сестри и медицински персонал, за да се осигури необходимото лечение на пациента.

В 140-те страници на книгата автора Ивана Икономова въвежда съществено-значима латинска терминология. Ето и обновеното съдържание на второто издание от 2015г.:

 1.    Lingua Latina. Латинския език
 2.    Alphabetum et pronunciatio. Азбука и произношение
 3.    Syllabae et accentus. Разбор на срички и ударения
 4.    Nomina substantive. Съществителни имена
 5.    Declinationes Latinae. Латински склонения
 6.    Declinatio prima. Първо склонение
 7.    Noun-adjective agreement in Latin. Съгласувано допълнение
 8.    Attributive/adnominal genitives. Несъгласувано допълнение
 9.    Словообразуване в медицинската терминология
 10.    Declinatio secunda. Второ склонение
 11.    Adiectiva declinationis I et II. Прилагателни в първо и второ склонение
 12.    Declinatio tertia. Трето склонение
 13.    Declinatio tertia consonans. Трето склонение на съгласни
 14.    Declinatio tertia vocalis. Трето склонение на гласни
 15.    Declinatio tertia mixta. Трето смесено склонение
 16.    Adiectiva declinationis tertiae. Прилагателни в трето склонение
 17.    Participium praesentis active. Сегашно причастие
 18.    Declinatio quarta. Четвърто склонение
 19.    Declination quinta. Пето склонение
 20.    Gradus comparationis. Сравнителна и превъзходна степен
 21.    Declinationes Craecae. Гръцки склонения в латинския език
 22.    Общи правила за латинските склонения
 23.    Praepositiones. Представки
 24.    Terminoelementa Graeca – repetition. Гръцки комбинативни форми - преговор
 25.    Диагнози
 26.    Hippocratis iusuirandum
 27.    Хипократовата клетва
 28.    Gaudeamus igitur
 29.    Приложение I – Представки и наставки при словообразуване
 30.    Приложение II – Verbum. Глагол
 31.    Латинско-английски речник

Издателска къща СТЕНО, Варна, 2015; 140 стр.

ISBN: 978-954-449-750-7, второ издание

 

30 други продукти в същата категория: