Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Обща и неорганична химия Преглед отблизо

Учебник по химия за кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. Обща и неорганична химия

2016

Учебникът е второ преработено допълнено издание с авторски колектив Иван Иванов, Радка Георгиева-Николова, Кирил Найденов, Мариан Николов, Стефан Петров, Мария Георгиева, Цонка Цанова е отново от катедра „Химия и биохимия“ при МУ – София. Предназначен е за теоретична подготовка по обща и неорганична химия на кандидат-студентите по медицина, стоматология и фармация. Задълбочената подготовка...

Повече детайли

9 Артикули

11,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Повече информация

Учебникът е второ преработено допълнено издание с авторски колектив Иван Иванов, Радка Георгиева-Николова, Кирил Найденов, Мариан Николов, Стефан Петров, Мария Георгиева, Цонка Цанова е отново от катедра „Химия и биохимия“ при МУ – София. Предназначен е за теоретична подготовка по обща и неорганична химия на кандидат-студентите по медицина, стоматология и фармация. Задълбочената подготовка с това помагало предполага, че учениците, които са го използвали ще са способни да развият тема и да решат няколко сравнително трудни логически задачи в изпитна обстановка.

Учебникът цели и да подпомогне чуждестранните кандидат-студенти към МУ-София. Помагалото е изградено на база на одобрени от МОН учебници по химия и представя накратко материала, който е преподаван в гимназиален курс по „Химия и опазване на околната среда“.

Кратко съдържание, чиято пълна версия можете да откриете в края на книгата:

-          Строеж на атома

-          Периодичен закон и периодична система на химичните елементи

-          Химична връзка

-          Химични елементи

-          Водородни съединения

-          Оксиди

-          Хидроксиди

-          Оксокиселини

-          Соли

-          Термохимия

-          Окислително-редукционни процеси. Електролиза

-          Скорост на химичните реакции

-          Катализа

-          Химично равновесие

-          Дисперсни системи. Истински разтвори

-          Електролити и неелектролити. Теория на Арениус

-          Слаби и силни електролити

-          Киселини и основи

-          Хидролиза на соли

-          Колоидни дисперсни системи

В изданието са поместени и следните приложения: периодична система на химичните елементи, таблица за разтворимост, ред на относителната активност на някои метали и съответните им катиони, ред на относителната активност на някои аниони и съответните им неутрални форми, разпространение на химичните елементи на Земята.

Издателство„Регалия 6“, 2006г., 2016г.

ISBN – 10: 954-745-109-Х     ISBN – 13: 978-954-745-109-4

Стр: 192

10 други продукти в същата категория: