0 артикула
BGN
 • EUR
 • BGN
 • Начало +
 • |
 • |
 • Електронни книги +
 • |
 • Предстоящи +
 • |
 • КСК 2020 +
 • |
 • Условия +
 • |

Околната среда и качеството на живот

Дата: 2020-05-11

В днешно време основните здравни проблеми, свързани с околната среда произтичат от замърсяването на въздуха в затворените помещенията и на открито, лошото качество на питейната вода и тази за битови нужди, недостатъчното хигиенизиране, както и с въздействието на опасни химикали, пестициди, летливи и разтворими аерозоли които замърсяват и почвата. Автомобилният трафик е основният източник на шумово замърсяване. Железниците, самолетите и промишлеността образуват другата най-голяма група източници на шумово замърсяване на околната среда.

 

Чистата околна среда е от огромна важност за човешкото здраве и добро качество на живот.

 

Хигиената е медицинска наука, изучаваща въздействието на жизнената среда върху човека. Екологията от своя страна е биологична наука, която се занимава с антропогенното въздействие върху околната среда.

 

Новият учебник по хигиена и екология е предназначен за студентите от медицинските колежи. При написването му са взети предвид съвременните световни и европейски стратегии в областта на общественото здраве и профилактичната медицина.

 

Можете да поръчате учебника „Основи на хигиената и екологията" от нашата електронна книжарница тук.