Щастие,качество на живот и здраве Преглед отблизо

Щастие, качество на живот и здраве

Най-важната характеристика на монографичния труд “Щастие, качество на живот и здраве” е, че той представлява сериозно научно изследване. В центъра му стои концепцията „качество на живот“, която придобива все по-голяма популярност при оценка на социалния прогрес на обществата.

Повече детайли

2 Артикули

Внимание: Последни наличности!

14,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Десислава Ванкова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-92-7
Как да цитирате: Ванкова, Д. Щастие, качество на живот и здраве. Научно изследване на класическите философски принципи за щастието и еволюцията им до оценка на иновативните здравни технологии. Варна, МУ-Варна, 2016. 152 с.

Повече информация

Монографията е полезна не само за изследователите. Студенти и практикуващи лекари, преподаватели и политици - всички могат да намерят стимули за развитие на дейностите си в нови посоки. Оригинална по замисъл и композиция, написана с научна компетентност, със силно авторско присъствие, книгата е извор на нови идеи.

СЪДЪРЖАНИЕ

Качество на живот и здраве – в центъра на научно изследване с теоретични и приложни приноси. Доц. д-р Невяна Фесчиева, д.м.
Щастие, качество на живот и здраве - с какво ни обогатява „третото поколение“ приложно-научни изследвания. Проф. д-р Христина Групчева, д.м.н.
Предисловие. Доц. д-р Д. Петкова, доц. д-р Д. Паскалев
Щастие. Доц. д-р Д. Паскалев
Встъпление
Карта на монографичното съдържание
I. ГЛАВА: НАУКАТА ЗА ЩАСТИЕТО
1. Щастието като философска категория
2. Психология на щастието
3. Икономика на щастието и политики за щастливо общество
Заключение на I Глава
II. ГЛАВА: КОНЦЕПЦИЯТА „КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“
1. Качество на живот в исторически и европейски контекст
2. Определения и направления. Концептуална рамка
3. Българският контекст на концепцията „Качество на живот“
3.1 Историко-социологически подход
3.2. Антропологически подход или ролята на културата
3.3. Социално-статистически подход или какво е качество на живот на българите
Заключение на II Глава
III. ГЛАВА: ЗДРАВЕ, КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И ЩАСТИЕ
1. “Здраве” и “качество на живот” в здравеопазването
2. Качество на живот в медицината - от диагностичната маса „ромашка“ до персонализираната медицина
3. Качество на живот в общественото здравеопазване
4. Инструментариум за измерване на качеството на живот и за оценка на иновативните здравни технологии
4.1. Методологични дебати
4.2. Профили и индекси
4.3. Генерични и специфични за заболяване въпросници
Здравни профили
Здравни индекси
SF-36
Nottingham Health Profi le (NHP)
Sickness Impact Profi le (SIP)
WHOQOL въпросникът
The Quality of Well-Being Scale (QWB)
EQ-5D-3L въпросникът
Health Utilities Index Mark 2 and Mark 3 (HUI2/3)
SF – 6D, индекс произлизащ от SF-36 (preference-based measure)
4.4. Избор на подходящ инструмент
5. Здраве и щастие
Заключение на III глава и на монографията
Колекция от щастие и здраве в заключение
Литература
Признания и благодарности

30 други продукти в същата категория: