Пропедевтика на морската психология и морската дейност Преглед отблизо

Пропедевтика на морската психология и морската дейност

Изданието е първи опит в страната да се систематизират и представят на студентите и морската общественост актуални психологически теми, свързани с морската дейност, които са включени в учебните програми и имат вече почти 20-годишна апробация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и 10-годишна апробация в МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”.

Повече детайли

28,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Илия Пеев, Димитър Ставрев
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-98-9
Как да цитирате: Пеев, Ил., Ставрев, Д. Пропедевтика на морската психология и морската дейност. Човешкият фактор и безопасността на корабоплаването. Варна, МУ-Варна, 2016. 346 с.

Повече информация

Отговорността за съставянето на монографии и учебници по морска психология е изключително висока и крие големи рискове поради много причини, водещи сред които са:


- Сложността на самата материя за човешката психика и човешкия фактор в корабоплаването. Рисковият, технологичният и творческият характер на моряшката професия от своя страна пък не позволяват да се дават постоянни правила и предписания, защото всяко плаване, кораби и екипаж си имат своята уникалност.
- Потребността не само от задълбочена теоретическа подготовка, но и значителен плавателен стаж.
- Непрекъснато растящите стандарти и изисквания на Международната морска организация и всички институции, свързани с мореплаването, към професионалните компетенции на моряците и корабните екипажи, социалните отговорности и компетенции, лидерството, екипната работа на мостика и в машинната команда, транскултуралните аспекти в дейността на многонационалните екипажи и др. В тази връзка няма да бъде пресилено, ако се каже, че всеки учебник е остарял още в момента на излизането от печат в издателството, защото през това време са се появили нови критерии, парадигми, ръководни документи. Това е и основната причина за динамиката в съставянето на учебните планове и учебните програми, а от там и в съставянето на дидактически пособия и монографии.


Личният единадесетгодишен опит на капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Пеев в плаванията на бойни кораби и подводници от Военноморските сили, ветроходни и моторни учебни кораби, както и опитът на доц. д-р Димитър Ставрев в областта на анатомията и водното спасяване послужиха като допълнителен стимул и мотив в разработването на предлаганата монография.

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.пс.н. Веселин Василев

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.

ОТЗИВ от контраадмирал Митко Петев

ОТЗИВ от к.д.п. Живко Христакев Петров

ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА

Човешкият фактор в корабоплаването и някои поуки от морската практика

ГЛАВА ВТОРА

Защо морското образование и човешкият фактор в корабоплаването стават център на вниманието в целия свят през 2015 година?

ГЛАВА ТРЕТА

Нова парадигма за умората и работоспособността на моряците и корабните екипажи

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Стандартите на корабоплаването през XXI век и престижността на морската професия (Кой през XXI век ще води корабите в морето?)

ГЛАВА ПЕТА

За развитието на морската медицина, психология и физиология във Варна

ГЛАВА ШЕСТА

Влиянието на VIP синдрома върху безопасността на авиационните полети и корабоплаването и ролята на висшите училища за формиране на устойчивост у командните кадри за авиацията и флота

ГЛАВА СЕДМА

Спасяването на чилийските миньори през 2010 година - поуките и уроците, които трябва да бъдат научени за оцеляването на море (социални, психически и физиологически аспекти на оцеляването на 33-та миньори в 69-дневния им авариен престой под земята на 688 метра дълбочина в мината Сан Хосе в Чили от 5 август до 13 октомври 2010 г.)

ГЛАВА ОСМА

Подводният експеримент „Хеброс ‘67”: изводи, поуки и перспективи за подводното дело и подводните изследвания в Република България

ГЛАВА ДЕВЕТА

Възможности за приложение на сугестопедията за формиране и развитие на комуникативните умения и управленската култура на морските командни кадри като фактор за безопасността на корабоплаването през XXI век (иновации в морското образование на бъдещето)

ГЛАВА ДЕСЕТА

Психологическо съдържание на екипното управление на корабния мостик: “Bridge Team Management” (Позитивна психотерапия с дъх на море)

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Съвременни форми на агресивно поведение на работното място (mobbing, ganging up, bullying) и потребност от нравствена екология и превенция на психичното здраве

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

Човешки отношения, общуване и социална отговорност на борда на кораба

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА

Професиограма на водния спасител

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Проект „Влияние на човешкия фактор върху културата на безопасността на корабоплаването – когнитивни и социално-психологически аспекти”

2. Project “Influence of the human element over the culture of safety ofshipping – cognitive and social and psychological aspects”

3. Морски хумор

4. Триптих „Циркуляр по Военното министерство №7 от 9 януари 1881 година за учредяването на Морско училище в гр. Русе“

5. Научно съобщение за откриването и изработването на Триптих за учредителния акт на Морско училище от 9 януари 1881 г.

30 други продукти в същата категория: