Маркетинг в здравеопазването Преглед отблизо

Маркетинг в здравеопазването

Учебникът е предназначен за студентите, изучаващи специалностите „Здравен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и други, свързани със здравеопазването. Той може да бъде полезен и за други читатели – ръководители на различни нива, специалисти и експерти, работещи в здравеопазването, и всички, които се интересуват от новите тенденции в управлението на лечебните заведения.

Повече детайли

28 Артикули

18,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Тодорка Костадинова, Мария Рохова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-7137-80-4
Как да цитирате: Костадинова, Т., Рохова, М. Маркетинг в здравеопазването. Варна, МУ-Варна, 2016. 160 с.

Повече информация

Целта на учебника е да формира базови знания за маркетинговите дейности, тяхното приложение и управление в областта на здравеопазването. Материалът е структуриран в шест глави, като всички те подпомагат студентите и читателите да формират съвременно отношение към здравните пазари и потребителите на здравни услуги, както и да овладеят някои основни маркетингови инструменти. Основните акценти са поставени върху особеностите на здравния маркетинг и са обвързани със съвременните международни тенденции в тази област. След всяка глава са включени въпроси, задачи и казуси, както и интерактивни методи на обучение с участието на студентите в дискусии и ролеви игри.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ГЛАВА I. ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Учебни резултати

Основни понятия

Същност на маркетинга

Развитие на маркетинговата концепция

Маркетинг в здравеопазването

Необходимост от прилагане на маркетингов подходв здравеопазването

Функции, особености и области на приложениена маркетинга в здравеопазването

Въпроси

Задачи

Казус

ГЛАВА II. МАРКЕТИНГОВАМАКРООБКРЪЖАВАЩА СРЕДА

Учебни резултати

Основни понятия

Външна среда на организацията

Глобалните пазари на здравни услуги

Електронен маркетинг и глобалните пазари в здравеопазването

Фактори на макрообкръжаващата среда

Въпроси

Задачи

Казус

ГЛАВА III. ПАЗАР И ПОТРЕБИТЕЛИ

Учебни резултати

Основни понятия

Обща характеристика на пазара

Потребителско поведение

Процес на вземане на решение за покупка

Въпроси

Задачи

Ролева игра

Казус

ГЛАВА IV. СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА

Учебни резултати

Основни понятия

Дефиниране на пазара

Пазарна сегментация

Процедура на пазарна сегментация

Избор на целеви сегменти

Позициониране на пазара

Въпроси

Задачи

Казус

ГЛАВА V. МАРКЕТИНГОВ МИКС

Учебни резултати

Основни понятия

Продукт

Цена (внимание към разходите)

Дистрибуция (достъп до услугите)

Промоция (представяне)

Въпроси

Задачи

Казус

ГЛАВА VI. МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Учебни резултати

Основни понятия

Маркетингова информационна система

Маркетингови проучвания

Въпроси

Задачи

ЛИТЕРАТУРА

30 други продукти в същата категория: