Дефекти на скалпа - Възможности за реконструкция View larger

Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция

Актуална и небходима монография, която може да представлява интерес не само за пластични хирурзи, но и широк кръг от специалисти и специализанти.

More details

Warning: Last items in stock!

20,00 лв

Add to wishlist

Data sheet

Author(s): Йоланда Заякова
Publisher: STENO, Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
ISBN: 978-954-449-744-6; 978-619-7137-31-6
How to reference: Заякова, Й. Дефекти на скалпа - възможности за реконструкция. Варна, СТЕНО, МУ-Варна, 2015. 111 с.

More info

Анатомичните особености на скалпа и локализацията му са предизвикателство за реконструкция, която поради слабата еластичност на тъканите е с повишена трудност. Големият брой хирургични техники е доказателство, че няма универсален подход за възстановяването на скалпа. Много често в литературата реконструкцията на скалпа се разглежда заедно с тази на челото. В настоящата монографията Йоланда Заякова разглежда детайлно реконструкцията на скалпа като отделна анатомична зона.

Читателят може да се запознае с особеностите на анатомията на скалпа и възможните етиологични причини за дефектите на скалпа. Разгледани са също основните техники на хирургичните шевове и материалите, прилагани в хирургията на скалпа. Представени са възможните методи с техните предимства и недостатъци.

Съдържанието е илюстрирано със схеми и рисунки. Предложен е алгоритъм на поведение и е споделен собствен опит. Представени са собствени клинични случаи. Практическата насоченост на монографията превръща „Дефекти на скалпа – възможности за реконструкция“ в ценно ръководство по темата.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Рецензии

Използвани съкращения

1. Исторически данни

2. Анатомия на скалпа

3. Етиология на дефектите на скалпа

4. Принципи на реконструкцията на скалпа

5. Техники на хирургични шевове и материали

6. Хирургични техники

6.1. Вторично заздравяване

6.2. Видове ексцизии и първично затваряне на дефекта

6.3. Свободен кожен трансплантат

6.4. Ламба

6.4.1. Локални ламба

6.4.2. Дистантни ламба

6.5. Реплантация на скалпа

6.6. Костна реконструкция

7. Предоперативно планиране

7.1. Локални фактори

7.2. Общи фактори

8. Собствен опит

9. Клинични случаи

Заключение

Библиография

30 other products in the same category: