Дентално материалознание 2 част Преглед отблизо

Дентално материалознание. Част 2

Втората част на българското издание е предназначена за студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина”. Книгата включва два основни раздела – записки от лекции и резултати от лабораторни упражнения.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Цанка Дикова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-48-4
Как да цитирате: Дикова, Ц. Дентално материалознание. Част 2. Варна, МУ-Варна, 2015. 160 с.

Повече информация

Първата част от изданието съчетава теорията и практиката. Публикувана е информация за структурата и свойствата на денталните материали. Вторият раздел графично представя отделни доклади от лабораторни упражнения, предвидени в учебната програма. Те са предназначени за самоподготовка на студентите и улесняват тяхната работа както във Факултета по дентална медицина, така и у дома.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Програма, Дентално материалознание, IIра част

Дентално материалознание. Част 2

Тема 8: Механична и термична обработка на денталните сплави. Корозия на денталните сплави

Тема 9: Дентален порцелан. Металокерамика. Изкуствени зъби

Тема 10: Дентални пластмаси

Тема 11: Отпечатъчни материали

Тема 12: Дентални цименти

Тема 13: Дентални композити. Дентални амалгами

Тема 14: Огнеупорни и абразивни материали. Флюсове. Химично и електрохимично почистване на металите

Дентално материалознание. Част 2. Протоколи на лабораторни упражнения

Протокол на лабораторно упражнение №1

Протокол на лабораторно упражнение №2

Протокол на лабораторно упражнение №3

Протокол на лабораторно упражнение №4

Протокол на лабораторно упражнение №5

Протокол на лабораторно упражнение №6

Литература

Съдържание

30 други продукти в същата категория: