Намалена цена! Долекарска помощ Преглед отблизо

Долекарска помощ

Долекарска помощ : Общоприети и нетрадиционни методи за възстановяване и връщане към живот / Под ред. на Стефан Цветанов Цеков. - Варна : Зограф, 2013 (В. Търново : Абагар). - 336 с. : с ил., сх., табл. ; 25 см Др. авт. Константин Герганов, Диана Димитрова, Валентин Игнатов, Калин Михов, Коралия Тодорова-Ненова, Риналдо Шишков, Цветан Цеков, Флора Цекова, Atillio Gironi. УДК 614.8

Повече детайли

10 Артикули

21,60 лв

-10%

24,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Константин Герганов, Диана Димитрова, Валентин Игнатов, Калин Михов, Коралия Тодорова-Ненова, Риналдо Шишков, Цветан Цеков, Флора Цекова, Atillio Gironi
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2013

Повече информация

Ръководството под редакцията на доц. д-р Стефан Цветанов Цеков, дм, е разделено на две глави. Първата заема две трети от общия обем и се отнася към общоприетите методи за възстановяване и връщане към живот, разделено на подглави относно дефиниция на долекарската помощ; съзнание и нарушения на съзнанието; синкоп и шок; клинична смърт; възстановяване на сърдечната дейност и дишането; понятия, свързани с етични проблеми при лечение, палиативни грижи, мозъчна смърт; давене и удавяне; промени на кръвното налягане; помощ при нараняване и кървене; спешни състояния при контузия, навяхване, изкълчване, счупване; травми на централната нервна система; остри отравяния – основни терапевтични подходи; въздействие на различни физикални условия върху човека; епилепсия и други неепилептични пристъпни прояви; спешни психиатрични състояния; остри алергични реакции, анафилактичен шок, ухапвания от отровни насекоми и змии; долекарска помощ при нормално раждане; сваляне на дрехите, повдигане и транспортиранена пострадал. Втората глава е посветена на нетрадиционни източни методи – техники за възстановяване, които включва изкуството Куацу (Kuatsu)разделени на три основни категории: свързани с дихателна реанимация (Kokyu-Kuatsu), със сърдечно-съдова реанимация (Shinzo-Kuatsu) и стимулиращи техники.

Сред достойнствата на книгата са нейната достъпност, обхватност и приложност. Отделните теми са често предадени с историческо въведение, последвано от задължителна теоретична част, следва предаване на методологията и процедурите – и всичко това поднесено ясно, отчетливо графично, с много илюстрации, схеми и таблици.

Едно отлично пособие за тясно специализирана публика от учащи и специалисти, както и за широка публика – особено за тези, които упражняват рискови професии и хобита или просто искат да повишат собствената си здравна култура и да бъдат подготвени в извънредни житейски ситуации.

30 други продукти в същата категория: