Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част II View larger

Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част II

Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 2. Многомерен модел, алгоритъм и диагностични карти.

More details

Data sheet

Author(s): Мила Георгиева
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015

More info

Ефективното управление на лечебно заведение може да се постигне само чрез диагностичен анализ, който дава ориентация и отговор на важни въпроси, свързани с измерването на всеки аспект от дейността.
В литературата малко е писано по въпросите на диагностичния анализ на дейността. Още по-малко – в областта на здравеопазването и управлението на лечебните заведения. Ето защо настоящото издание е опит да се преодолее хаосът в здравната система, като се предложи на студентите по здравен мениджмънт и хората от практиката – мениджъри от лечебни заведения, експерти в държавната здравна администрация и консултанти. Той включва адаптиран за лечебните заведения многомерен модел, алгоритъм за неговото приложение и диагностични карти за практическото му осъществяване – уточнява авторът в увода.

Част 2 на учебника е съставена от пет глави: (1) същност на диагностичния анализ; (2) модели на анализа (методологически основи и същина); (3) алгоритъм на анализа (подготвителен, аналитичен и заключителен етап); (4) 12 диагностични карти (това е приложният акцент на пособието – включва анкетни модели, касаещи управление, клиенти, служители, среда, ползи, иновации и т.н.); (5) информационните технологии в диагностичния анализ.
С много приложени фигури, таблици, цитираните източници са 40.

30 other products in the same category: