Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I Преглед отблизо

Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения. Част I

Георгиева, Мила Диагностичен анализ на дейността на лечебните заведения / Мила Георгиева. - Варна : Медицински университет - Варна, 2015. Част 1. Същност, понятия и модели за комплексен анализ.

Повече детайли

Техническо описание

Автор(и): Мила Георгиева
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015

Повече информация

Превръщането на съвременното лечебно заведение в самостоятелна „бизнес единица” изисква прилагането на нови методи за постигане на ефективно управление. Такива са методите на диагностичния анализ, който може да доведе до ползи както за лечебното заведение, така и за неговите заинтересовани групи (stakeholders) – пише авторът във въведението на книгата.
Изданието е предназначено за студенти в магистърската програма по „Здравен мениджмънт“, факултет “Обществено здравеопазване” в Медицински университет – Варна, изучаващи дисциплината “Съвременни модели за диагностика на дейността на лечебните заведения”, но разширява аудиторията си, като може да бъде полезно и за специалисти от екипи на лечебни заведения, администратори, политици, експерти и консултанти в областта на здравния мениджмънт.

Част 1 на учебника е съставена от три глави: (1) основи на диагностичния анализ; (2) модели, методи и инструменти за измерване и анализ на дейността (сред които подробно за американския, канадския, датския, френския модел, модела PATH, правеното в България); (3) особености на приложението на диагностичния анализ в управлението на лечебните заведения.
С много приложени фигури, таблици, цитираните източници са 182.

30 други продукти в същата категория: