Съдова ехография Преглед отблизо

Съдова ехография

Техническо описание

Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
ISBN: 978-619-7137-38-5

Повече информация

Настоящата монография е посветена на трудната и специфична съдова диагностика.

Съдовите заболявания са сред най-опасните патологични състояния, които са една от водещите причини за смърт или трайна тежка инвалидизация. Опознаването на тези структури, които са уникални в човешкото тяло поради това, че в тях се извършва най-бързото движение на тъкани и клетки, изисква натрупване на много и най-разнообразни познания.

Патологичните състояния са твърде различни от всички останали болести на човешкото тяло. Всички органи на човека имат кръвоносни съдове, но техните съдови заболявания имат различни симптоми и методи на диагностика.

Ехографията е универсалният метод за изследване на всички артерии и вени в човешкото тяло. Всеки един орган и област от тялото обаче имат различен начин на инсонация и специфични находки. Затова специалистите по съдова ехография, поканени за участие в монографията, представят особеностите в тези находки.

Авторският колектив на книгата е доказал с дългогодишен труд своята компетентност и познания в тази област. В нашата страна досега няма такава научна разработка, която да разглежда всички най-важни области от съдовата ехография на изключително високо ниво.

Това прави монографията ценно помагало за лекари и студенти, хирурзи и интернисти, специализанти и практикуващи лекари.

Под редакцията на проф. д-р Красимир Димитров Иванов и доц. д-р Веселин Петров Петров.

30 други продукти в същата категория: