Pharmacology for Medical students View larger

Pharmacology Workbook for Medical students

Автори: Мария Желязкова-Савова, Стефка Василева Вълчева-Кузманова
Категории: На английски език, Учебни тетрадки
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2015
Проф. Стефка Василева Вълчева-Кузманова, проф. Мария Желязкова-Савова. Pharmacology for Medical students. - Варна: Издателство МУ-Варна, 2015.

More details

Data sheet

Author(s): Мария Желязкова-Савова, Стефка Василева Вълчева-Кузманова
Publisher: Varna Medical University Press
Year of publication: 2015
How to reference: Проф. Стефка Василева Вълчева-Кузманова, проф. Мария Желязкова-Савова. Pharmacology for Medical students. - Варна: Издателство МУ-Варна, 2015.

More info

Пособието съдържа 29 упражнения, съобразени с обучението на англоговорящите студенти на МУ-Варна по специалност “Медицина”. В края е приложен Списък на задължителните лекарствени продукти. Всяко упражнение включва тематичен конспект-обзор и задачи. Всеки тематичен раздел приключва с колоквиум, съставен от тест, отворени въпроси и рецептурни задачи.

Основен принцип, следван от авторите от Катедрата по предклинична и клинична фармакология (Факултет по медицина) и Катедрата по предклинични и клинични науки (Факултет по фармация), е непрестанното обновяване на преподавания материал и съобразяване на обучението с динамиката на съвременната наука.

30 other products in the same category: