Нов Анемия и сърдечно-съдови промени Преглед отблизо

Анемия и сърдечно-съдови промени

Монографията представлява интерес за кардиолози, интернисти, хематолози, лични лекари. Полезна е и за стажант-лекари и специализиращи лекари за надграждане на знанията, които получават в рамките на обучението си за взаимовръзката между анемичния синдром и сърдечно-съдовите промени.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Мария Димова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2019
ISBN: 978-619-221-202-5
Как да цитирате: Димова, М. Анемия и сърдечно-съдови промени. Варна, МУ-Варна, 2019. 224 с.

Повече информация

Анемичният синдром представлява понижение на нивата на хемоглобина. Това е често срещано страдание по света, като поне една четвърт от населението е засегнато от него. Монографията на Мария Димова прави сполучлив опит да обобщи известното понастоящем в научната литература за етиологията, патогенезата и прогностичната стойност на анемичния синдром при сърдечно-съдови заболявания. 

Основна заслуга на книгата е анализът на влиянието на други видове анемии върху сърдечно-съдовата система и най-вече при различни хемоглобинопатии. За първи път в българската кардиологична литература са описани промените, които настъпват при болни със сърповидно-клетъчна анемия.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

I. Анемия, железен дефицит и сърдечна недостатъчност

1. Анемия и сърдечна недостатъчност

2. Железен дефицит и сърдечна недостатъчност

3. Вит. В12 и фолатен дефицит при сърдечна недостатъчност

II. Анемия и артериална хипертония, ритъмни нарушения и коронарна артериална болест

1. Анемия и артериална хипертония

2. Анемия и ритъмни нарушения

3. Анемия и коронарна артериална болест

III. Cor Anaemicum

IV. Сърдечно-съдово засягане при някои вродени хемолитични анемии – сърповидно-клетъчна и таласемии

1. Пулмонална хипертония при сърповидно-клетъчна анемия и бета- таласемия

2. Особености на кардиомиопатията при сърповидно-клетъчна анемия

3. Кардиомиопатия при таласемия

4. Собствен опит

5. Други вродени хемолитични анемии

Заключение

Библиография

30 други продукти в същата категория: