[ПРЕДСТОИ] Промишлено санитарна химия Преглед отблизо

Промишлено-санитарна химия

Учебникът се състои от две части. Първата съдържа лекциите от курса по „Промишлено-санитарна химия“ за студенти от специалност „Санитарен инспектор“ в Медицински колеж – Варна. Втората част обхваща актуалното българско законодателство, стандартизацията и мониторинга по проблемите, свързани с условията на труд.

Повече детайли

10 Артикули

19,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Любомир Македонски, Теменуга Трифонова
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-181-3
Как да цитирате: Македонски, Л., Трифонова, Т. Промишлено-санитарна химия. 2. прераб. и доп. изд. Варна, МУ-Варна, 2018. 315 с.

Повече информация

Подборът и съдържанието на учебния материал в курса по промишлено-санитарна химия се определя от практическите задачи на санитарния инспектор в областта на здравеопазването и по-конкретно – в системата на Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Те включват осъществяване на санитарен контрол, разработване и провеждане на санитарно профилактични и противоепидемиологични мероприятия. За изграждането на санитарния инспектор като пълноценен работник в системата на РЗИ са необходими освен медико-биологични, хигиенни, инженерно-строителни, но и общи химико-технологични знания.

В първата си част учебникът разглежда отраслите на производството, като дава най-съществените елементи, съчетани с производствена терминология. Технологичният процес е разгледан от промишлено-санитарен аспект като източник на вредности за работещите. Представеният курс от лекции има аналози в американски и руски университети. Втората част обхваща актуални нормативни документи, с което цели да даде практични сведения, свързани с ежедневната дейност, не само на бъдещите санитарни инспектори, но и на настоящите.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор

Проблеми на околната среда. Източници на замърсяване Общи подходи към проблемите на околната среда. Промишлено-санитарна химия. Екологични проблеми на България (Л. Македонски)

Основни отрасли на промишлеността

Добивна промишленост (Л. Македонски)

Черна металургия (Л. Македонски)

Цветна металургия (Л. Македонски)

Машиностроителна промишленост (Л. Македонски)

Химическа промишленост (Л. Македонски)

Нефтохимическа промишленост (Л. Македонски)

Органичен синтез (Л. Македонски)

Химикофармацевтична промишленост (Л. Македонски)

Целулозно-хартиена промишленост (Т. Трифонова)

Строителни материали и изделия (Л. Македонски)

Текстилна промишленост (Л. Македонски)

Обувна промишленост (Л. Македонски)

Селско стопанство (Л. Македонски, Т. Трифонова)

Хранително-вкусова промишленост (Т. Трифонова)

Основни нормативни документи (Л. Македонски)

30 други продукти в същата категория: