Клинична ехокардиография Преглед отблизо

Клинична ехокардиография

Книгата „Клинична ехокардиография“ е насочена към кардиолози, специализанти по кардиология, интернисти, както и към студенти от последния курс на обучение по медицина с интерес към тази област.

Повече детайли

16 Артикули

60,00 лв

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Катерина Витлиянова, Райна Ташева, Мария Негрева
Издателство: Медицински университет - София
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-954-9318-93-7
Как да цитирате: Витлиянова, К., Ташева, Р., Негрева, Н. Клинична ехокардиография. София, Медицински университет - София, 2018. 392 с.

Повече информация

Ръководството „Клинична ехокардиография“ разглежда задълбочено възможностите на ехокардиографията в оценката на сърдечния цикъл с подробен анализ на систолната и диастолната функция, механиката на миокарда и синхрона в съкращението на сърцето. На тази база подробно са описани ехокардиографските характеристики на заболяванията на сърцето, при които има съответния ултразвуков образ (вродени и придобити сърдечни пороци, кардиомиопатии, възпалителни заболявания, болести на аортата, сърдечни тумори и маси).

Книгата съдържа множество цветни илюстрации, таблици и схеми. Използваните методи и референтни стойности съответстват на препоръките на Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване (EACVI).

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ЕХОКАРДИОГРАФИЯТА

II. СТАНДАРТНИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИ ПОЗИЦИИ

III. ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНИТЕ КУХИНИ

1. Лява камера

1.1. Систолна функция на лява камера

1.2. Регионална функция на ЛК. Сегментни нарушения в кинетиката

1.3. Механика на миокарда – тъканен доплер, стрейн, стрейн рейт и туист

1.4. Сърдечна диссинхрония

1.5. Диастолна функция на лява камера

2. Дясна камера

2.1. Размери и систолна функция на дясна камера

2.2. Диастолна функция на дясна камера

3. Ляво предсърдие

4. Дясно предсърдие

IV. ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА КЛАПНИТЕ СЪРДЕЧНИ БОЛЕСТИ

1. Митрална клапа

1.1. Митрална стеноза

1.2. Митрална регургитация

1.3. Пролапс на митралната клапа

2. Аортна клапа

2.1. Аортна стеноза

2.2. Аортна регургитация

3. Трикуспидална клапа

3.1. Трикуспидална стеноза

3.2. Трикуспидална регургитация

4. Пулмонална клапа

4.1. Пулмонална стеноза

4.2. Пулмонална регургитация

5. Ехокардиографска оценка на протезирани клапи

5.1. Аортна клапна протеза (АКП)

5.2. Митрална клапна протеза (ПрМК)

5.3. Трикуспидална клапна протеза

V. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА СЪРЦЕТО

1. Инфекциозен ендокардит

2. Миокардит

VI. КАРДИОМИОПАТИИ

1. Дилатативна кардиомиопатия

2. Хипертрофична кардиомиопатия

3. Рестриктивна кардиомиопатия

4. Други кардиомиопатии

4.1. Амилоидоза

4.2. Некомпактна кардиомиопатия

4.3. Кардиомиопатия при химиотерапия

4.4. Такоцубо кардиомиопатия

4.5. Аритмогенна деснокамерна дисплазия

4.6. КМП при захарен диабет

4.7. Ендомиокардна болест (хипереозинофилен синдром)

VII. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЕРИКАРДА

1. Перикарден излив

2. Сърдечна тампонада

3. Констриктивен перикардит

VIII. БОЛЕСТИ НА АОРТАТА

1. Аортна дилатация

2. Синдром на Марфан

3. Аневризма на аортата

4. Аортна дисекация

5. Аневризма на синус Валсалва

IX. ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ

1. Междупредсърден дефект

2. Междукамерен дефект

3. Персистиращ дуктус артериозус (Botalli)

4. Коарктация на аортата

5. Аномалия на Ебщайн

6. Тетралогия на Фало

X. ПАТОЛОГИЧНИ МАСИ И ТУМОРИ НА СЪРЦЕТО

ЛИТЕРАТУРА

30 други продукти в същата категория: