Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи Преглед отблизо

Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи

Учебникът „Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи“ е предназначен за подготовка на студентите от професионално направление „Здравни грижи“. Той е съобразен с нуждите и съвременните изисквания на обучението.

Повече детайли

Добавяне към списъка с желания

Техническо описание

Автор(и): Катя Генова Егурузе
Издателство: Медицински университет - Варна
Година на издаване: 2018
ISBN: 978-619-221-105-9
Как да цитирате: Егурузе, К. Г. Съвременни аспекти на палиативните сестрински грижи. Варна, МУ-Варна, 2018. 134 с.

Повече информация

Палиативните грижи претърпяват бързо развитие с напредъка на медицината в контрола на хроничната болка и съпътстващите симптоми на заболяванията. Този жизненоважен и съществен аспект на оптимизирането на качеството на животна пациентите безспорно е допринесъл за разширяването на приемането на палиативната медицина, като съществена част от съвременното здравеопазване.

Може да се твърди, че сестринството и палиативните грижи са естествени партньори в медицинската практика и че необходимите знания и умения в тази област са приложими за всички медицински сестри. Ценностите и вярванията, които стоят в основата на висококачествената палиативна грижа, са неразделна част от доброто сестринство. Предизвикателството пред медицинските сестри, които участват в палиативните грижи, е как да съчетаят изкуството и науката с един приобщаващ подход, който отразява индивидуалността, избора, достойнството и състраданието в оказване на грижи за пациента.

Учебникът представя изчерпателно този многоаспектен проблем, като съчетава световния и български опит. Освен за студенти, изданието може да бъде полезно и за медицински сестри, практикуващи в хосписи, отделения по палиативни грижи и в дома на пациента.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОЦ. Д-Р П. МАНЧЕВА, Д.М.

ПРЕДГОВОР

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ

1. Същност на палиативните грижи

2. Историческо развитие на палиативните грижи и хосписното движение

3. Основни принципи и задачи на палиативните грижи

4. Видове палиативни грижи

5. Същност и значение на хосписните грижи

6. Хоспис – нормативна уредба в България

ГЛАВА 2. СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПАЛИАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА

1. Палиативни грижи при възрастни

2. Палиативни грижи при деца

3. Борба с болката

4. Малнутриция

5. Хранене на терминално болни

6. Психологическа подкрепа на терминално болните и техните семейства

7. Евтаназия

ГЛАВА 3. ЕКИПИ В ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ

1. Мултидисциплинарен подход в оказване на грижа за терминално болни и техните семейства

2. Роля и място на медицинската сестра при оказване на грижа за терминално болни и техните семейства

3. Роля на екипа, оказващ помощ на семейството на починалия

4. Burnout синдром при медицинските специалисти, оказващи грижи за терминално болни

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

30 други продукти в същата категория: